21 maart 2022

Raadsleden CDA Dongen - ’s Gravenmoer bekend

Op 14, 15 en 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maandag 21 maart is de uitslag officieel vastgesteld in een openbare zitting van het Centraal Stembureau. Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer heeft haar zetels ten opzichte van 2018 verdubbeld, en is daarmee gegroeid naar zes zetels. En wordt hiermee de “tweede partij” van de gemeente Dongen.

Raadsleden
Namens het CDA zullen er zes raadsleden plaatsnemen in de gemeenteraad van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Er zijn geen kandidaat-raadsleden die met voorkeursstemmen op een hogere plek zijn beland. Stijn Sips, Marjolijn Diepstra, Coert van Os, Daniëlle Asin, Kees de Jong en Chris de Boer zullen op 30 maart geïnstalleerd worden als raadslid.

Wethouderskandidaat
Het CDA bestuur heeft in de voorbereiding twee kandidaat-wethouders voor ogen gehad. In februari is Wouter de Zwart aangewezen als de eerste kandidaat-wethouder namens het CDA. Echter heeft Wouter deze keuze heroverwogen: “Het voelt voor mij beter als de tweede CDA kandidaat-wethouder, Kees de Jong, naar voren wordt geschoven. Hij heeft in mijn ogen meer mandaat, gezien de verkiezingsuitslag. Daarnaast heb ik nu ook een ontzettend leuke baan, waar ik me verantwoordelijk voor voel en er daar in de afgelopen week veel is veranderd voor mij.

Kees de Jong heeft zich bereid gevonden om vol energie aan te treden als CDA wethouderskandidaat en samen met Stijn Sips, mocht het zo ver komen, de coalitie-onderhandelingen te voeren. Momenteel is Kees dagelijks bestuurslid bij het Waterschap Brabantse Delta en brengt zodoende veel ervaring met zich mee. Mark van den Broek, voorzitter van de afdeling CDA Dongen – ’s Gravenmoer, spreekt namens het bestuur het volste vertrouwen uit in Kees de Jong.

Wouter de Zwart doet een stap terug en zal zijn kennis en ervaring inzetten door plaats te nemen in de steunfractie. Kees de Jong accepteert in eerste instantie zijn raadszetel. Zijn zetel zal worden ingevuld door Hans Verkooijen mocht het CDA deel gaan nemen aan het college. Hans zal de komende tijd als steunfractielid blijven meedraaien. Jacques van der Aa is bereid gevonden om namens het CDA plaats te nemen in de financiële commissie van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.