05 februari 2024

Snelle uitwerking van CDA initiatief: Klankbord ‘Groen’ wordt een feit

Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer heeft in september 2023 een motie (plan) ingediend waarin werd opgeroepen om een adviserende Groencommissie in te stellen. Deze commissie moest onder andere bestaan uit inwoners en experts. „Het college gaat aan de slag met ons plan met het instellen van een ‘Klankbordgroep Groen’. Een groep, bestaande uit vijf inwoners, een vakexpert en een ambtenaar, gaat aan de slag met het gevraagd en ongevraagd adviseren over groenzaken in de gemeente.”, aldus initiatiefnemer Jacques van der Aa.

Participeren door Groencommissie
CDA-raadslid Jacques van der Aa stelde in september: „Juist omdat communiceren en participeren steeds belangrijker wordt, hebben wij een motie ingediend om een Groencommissie in te stellen.” Een dergelijke Groencommissie moet onder andere bestaan uit experts, inwoners en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en wijkraden. De Groencommissie kan (on)gevraagd de gemeente adviseren over vragen en de aanpak van groen- en bomenbeleid. De motie werd ingediend samen met de VPD.

Resultaat: ‘Klankbordgroep Groen Dongen’
Wethouder Kees de Jong staat positief tegenover het plan en is ermee aan de slag gegaan. De naamgeving van deze groep mensen, die zich bezig gaan houden met advisering ten aanzien van groen- en bomenbeleid, wordt ‘Klankbordgroep Groen Dongen’. Er zal gestart worden met vijf inwoners, een boomverzorger (European Tree Technician) en een ambtenaar vanuit het vakgebied groen. Wethouder De Jong treedt op als voorzitter van de klankbordgroep.

Aanmelden
Binnenkort zal de gemeente een oproep plaatsen gericht aan inwoners om zich aan te melden voor de klankbordgroep. Uit deze aanmeldingen wordt een zo divers mogelijke groep samengesteld, waarbij de motivatie van de aanmelder wordt meegewogen en gekeken wordt naar vertegenwoordiging van de kernen. De werkwijze van de klankbordgroep zal vervolgens door de leden zelf bepaald en ontwikkeld worden.  Aan de Klankbordgroep zullen beleidsvoornemens en beleidsvragen voorgelegd worden. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om op eigen initiatief, ongevraagd advies te geven over groenzaken. De verwachting is dat de Klankbordgroep Groen Dongen begin 2024 van start kan gaan.

CDA is tevreden
Het CDA is als initiatiefnemer tevreden over de uitwerking van het plan: „Er heeft niet lang gras over hoeven te groeien voordat een uitwerking kwam. Wij zijn blij met de belangrijke vertegenwoordiging van onze inwoners.”, aldus Van der Aa. Het CDA gaf nog wel twee aandachtpunten mee: „Houd voldoende oog voor de vertegenwoordiging vanuit de dorpen en wijken. Kan dat door die 5 inwoners in voldoende mate? En overweeg voor de klankbordgroep Groen ook een rol bij grote projecten of programma’s.”, aldus Van der Aa in de afgelopen raadsvergadering.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.