08 april 2024

Veel complimenten en lof voor het nieuwe beleidsplan om armoede en schulden aan te pakken

Hoe kunnen we als gemeente helpen bij armoede en schulden? Hierover sprak de gemeenteraad afgelopen raadsvergadering. Aanleiding was het voorstel om een nieuw Armoede- en Schuldenbeleidsplan vast te stellen. Het CDA sprak, bij monde van raadslid Coert van Os, de complimenten uit over het voorliggende plan. Op 18 april neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Het voorstel is als zogenoemd ‘hamerstuk’ op de agenda geplaatst.

Nieuwe regels hard nodig
Wethouder Ankie de Hoon heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. En dat was nodig. Momenteel leeft 71% van de minimahuishoudens (huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum) al drie jaar of langer met een laag inkomen. En minimaal 660 Dongense huishoudens en ongeveer 340 kinderen leven hedendaags met armoede- en schuldenproblemen. Ook is uit onderzoek naar voren gekomen dat de vindbaarheid van de Dongense regelingen lager is dan bij andere gemeenten. „Problemen waar het nieuwe beleid een antwoord op moet hebben. Als we terugkijken naar de uitvoering van het steunfonds en energietoeslag zijn er gelukkig al grote stappen gezet.”, vindt Coert van Os.

Vertrouwen is de basis
„We kunnen als gemeente niet alle financiële zorgen en problemen van inwoners voorkomen of oplossen. Maar we kunnen inwoners die in armoede leven wel zo goed mogelijk ondersteunen. Door als gemeente in gesprek te gaan, te luisteren naar wat iemand nodig heeft, kunnen we met maatwerk gerichter iemand een beter bestaan bieden. Op basis van vertrouwen, niet op basis van argwaan.”, aldus wethouder De Hoon in het beleidsplan. Coert van Os: „Dat is een breed gedragen gedachte, die wij van harte ondersteunen.”.

Goede raad is goud waard
„We zijn blij met de adviezen van de Participatieraad. Goede raad is goud waard.”, stelde Van Os. Het CDA-raadslid onderstreepte enkele van de adviezen. Zo wil ook het CDA dat de gemeente alles uit de kast haalt om te kijken waar er ruimte is in de AVG-wetgeving (privacywet), zodat organisaties kunnen samenwerken om inwoners te helpen. Ook steunt het CDA de oproep voor een ‘meeleespanel’, die de uitgaande communicatie van de gemeente kan bijsturen en beoordelen. Tevens wil het CDA meer aandacht zien voor de communicatie gericht op inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij zijn immers oververtegenwoordigd in de groep met een laag inkomen.

Initiatieven
Tot slot benoemde Coert van Os nog enkele positieve punten uit het beleidsplan: „Het vereenvoudigen van de procedures en de pilots rondom het verzachten van de armoedeval zijn goede initiatieven. Het kindpakket is een super initiatief, waarvan we hopen dat het snel wordt uitgewerkt.”. De gemeente gaat ook meer inzetten op preventie en op nazorg. En vergroot het de doelgroep die gebruik kan maken van regelingen. „Maar alles valt of staat met goede communicatie. We zijn dan ook blij om te zien dat er een communicatieplan wordt opgesteld.”, sloot Van Os af.

 Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.