22 april 2024

„Vergeet onze kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart niet”

Waar komt de volgende nieuwe wijk in de gemeente? De woningbehoefte is groot, ook in de gemeente Dongen. De locaties Noorderbunder in Dongen en de Vijf Turven in ’s Gravenmoer zijn de laatste uitbreidingslocaties die de gemeente in eigendom heeft.  Volgens recente prognose zijn er tot 2040 totaal circa 2.110 extra woningen nodig. Daarom zijn, in een locatiestudie, vijf locaties in de gemeente onderzocht of deze geschikt zijn voor woningbouw. Afgelopen raadsvergadering nam de gemeenteraad er een besluit over. Het gebied tussen de Procureurweg en de Berlagestraat is volgens het CDA het meest kansrijk om uit te breiden.

Woningen nodig
Een recent onderzoek toont dat er in 2040 een behoefte is aan 2.110 extra woningen binnen de gemeente Dongen. De gemeente kan hiervan 725 woningen binnenstedelijk realiseren. In andere woorden: binnen de bebouwde kom. Echter om aan de behoefte in 2040 te kunnen voldoen, zijn er dus ook nieuwe woonwijken buiten de bebouwde kom nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een onderzoek laten doen naar de vijf meest geschikte locaties voor uitbreiding in de gemeente (‘uitbreidingslocaties’).

Berlagestraat op één
Het gebied tussen de Procureurweg en de Berlagestraat komt als meest kansrijk uit het onderzoek. CDA-raadslid Jacques van der Aa: „Het CDA onderschrijft de uitkomst van het onderzoek dat deze locatie het meest kansrijk is voor woningbouw. Hier kan een groot deel van de benodigde woningen gerealiseerd worden. En dat is nodig. Ook ligt het dicht bij voorzieningen, zoals de winkels, bushalten en basisscholen. En er is aansluiting op bestaande wegen.”.

Tweede voorkeurslocatie
De gemeenteraad werd ook gevraagd om een tweede voorkeurslocatie aan te wijzen. Het college stelde voor om het gebied ten noorden van de nieuwbouwwijk Noorderbunder hiervoor aan te wijzen. Echter is het CDA van mening dat deze keuze nog niet gemaakt kan worden: „Er zijn belangrijke factoren nog onvoldoende meegewogen in het onderzoek, zoals geuroverlast, de afstand tot en de capaciteit op de omliggende basisscholen en de toekomstige verkeersafwikkeling, zoals de effecten op de verkeersituatie van de Noorderlaan. Wij vinden het gebied aan de Beljaartlaan, ten noordoosten van de Lage Ham, daarom ook evengoed kansrijk als tweede voorkeurslocatie. Dit moet nader onderzocht worden.”, licht Van der Aa toe. Samen met de Volkspartij Dongen diende het CDA hiervoor een amendement in. Hiermee wordt het voorgestelde besluit gewijzigd en worden extra kaders voor het vervolg meegegeven. Het amendement werd, na de bespreking, ook ondersteund door D66 Dongen en de Dongense VVD. Het college moet dit nu nader gaan uitwerken.

Aandacht voor alle kernen
Vanwege behoud van de leefbaarheid riep Jacques van der Aa het college ook op om te blijven bouwen in alle kernen: „De twee onderzochte locaties in ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart vielen voor het college al snel af vanwege het beperkter aantal woningen dat daar past. Toch vinden wij dat het college open moet blijven staan voor initiatieven op deze locaties.”, stelde het CDA-raadslid. Wethouder Ankie de Hoon zegde toe een stimulerende en faciliterende houding aan te nemen ten aanzien van initiatieven om te bouwen in deze kernen. Daarnaast diende het CDA, samen met de VPD en D66 Dongen, een voorstel (motie) in om ook onderzoek te doen naar het realiseren van een beperkt aantal flexwoningen op de locatie in Dongen Vaart. Die motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.