10 januari 2023

„Voortvarend aan de slag met Democratische Vernieuwing”

In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad van Dongen besloten tot het instellen van de commissie Democratische vernieuwing. De opdracht voor de commissie is gericht op het in staat stellen van alle Dongenaren om mee te praten en te denken over belangrijke onderwerpen. Ook zet de commissie zich in voor een open en transparant gemeentebestuur, met een actieve houding naar de inwoners. Verdere professionalisering van de gemeenteraad is het laatste onderdeel van de opdracht voor de commissie. De commissie zal komende bestuursperiode gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen uit brengen ter verbetering van de democratie in de gemeente Dongen.

Noodzaak
Voorzitter van de commissie, Coert van Os (CDA), sprak tijdens de raadsvergadering namens alle commissieleden: „Tijdens de verkiezingen was het wel duidelijk geworden dat er een veel te lage opkomst was. En aan ons de taak om de inwoners nog meer, en wellicht nog eerder, te gaan betrekken. Want al wat wij doen is immers voor onze inwoners.”. De commissie, voorheen werkgroep, heeft hun eigen opdracht geformuleerd en voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht wordt in samenwerking met de inwoners, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie uitgewerkt.

Wat staat er te gebeuren?
De gemeenteraad heeft een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld om de eerste uitwerking van de opdracht te bekostigen. Dit geld is onder meer bedoeld voor het inhuren van expertise, het houden van enquêtes, het huren van ruimtes voor bijeenkomsten en voor communicatiemiddelen. In het eerste kwartaal van 2023 komt de commissie naar de gemeenteraad met een verdere uitwerking van de opdracht, een overzicht van de plannen en een tijdslijn.

Goede communicatie over het werk van de commissie Democratische Vernieuwing is van belang. Daartoe richt de commissie een webpagina in op de website van de gemeente Dongen met meer informatie over de opdracht van de commissie, de onderliggende documentatie, en de bereikbaarheid van de leden van de commissie. De webpagina bevat bovendien een contactformulier zodat op een laagdrempelige manier contact opgenomen kan worden met de commissie over het thema Democratische Vernieuwing. Via onder andere de sociale media van de gemeenteraad vindt er (laagdrempelig) communicatie plaats naar inwoners.

Aan de slag
In de commissie neemt vanuit iedere fractie één raadslid zitting. „Wij hebben er zin in, en wij gaan ervoor.”, aldus Van Os namens de commissie.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meedenken, dan wel in gesprek, met de commissie? Dan kunt u altijd mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.