GEMEENTEHUIS DONGEN
15 april 2022

VPD en CDA leggen coalitieakkoord eerst voor aan inwoners

De Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer maken goede stappen bij hun coalitiebesprekingen. Begin mei willen beide partijen de eerste versie van hun coalitieakkoord presenteren. Het definitieve akkoord zal halverwege mei worden voorgelegd in een raadsvergadering, nadat éérst de inwoners zijn geraadpleegd.

De inwonerparticipatie krijgt zijn vorm doordat VPD en CDA begin mei met het conceptakkoord langs de verschillende dorpskernen gaan om daar het gesprek met de inwoner te voeren over het voorliggende akkoord. ,,We betrekken in een vroeg stadium de inwoners erbij. Ook bij de nadere uitwerking van het akkoord, samen met andere partijen, zullen we in gesprek blijven met onze inwoners’’, aldus VPD-fractievoorzitter Denise Kunst.

Akkoord op hoofdlijnen
Als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad heeft de Volkspartij Dongen (7 zetels) de partij met de grootste zetelwinst, CDA Dongen - ’s Gravenmoer (van 3 naar 6), uitgenodigd voor de coalitie-onderhandelingen. Dit was conform het advies van informateur Gerard Vrenken. De twee partijen hebben een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Zoals eind vorige week bij de presentatie van het informatieverslag is aangegeven, zullen de partijen een coalitieakkoord op hoofdlijnen opstellen. De basis wordt gevormd door de verkiezingsprogramma’s van VPD en CDA, die zijn samengesteld met inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen. Het aankomend takendebat is een van de redenen om te kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen.

Toegankelijk en transparant
In het akkoord komen de maatschappelijke opgaven van de gemeente en de ambities die beide partijen daarbij hebben. Samen met inwoners, partners en de gemeenteraad volgt er in de komende raadsperiode een nadere uitwerking over hoe we in de gemeente Dongen de opgaven en ambities gaan invullen. ,,Een akkoord op hoofdlijnen past zodoende bij de bestuursstijl waar wij voor staan. Een open, toegankelijke en transparante stijl, waarbij keuzes gemaakt worden nadat eenieder die dat wil een inbreng heeft kunnen leveren en de argumenten gewogen worden’’, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips.

Takendebat
Een belangrijk onderdeel in de campagne en uit de informatiefase, was het zogenoemde takendebat. Hierin beslist de gemeenteraad welke niet-wettelijke taken de gemeente zou moeten uitvoeren en welke niet. Hierdoor wordt er richting gegeven aan het handelen van de gemeente en is er de mogelijkheid om financiële ruimte te scheppen. De mogelijkheid om richting te geven en ruimte te scheppen door alle partijen is er dus doordat het akkoord op hoofdlijnen wordt vormgegeven. De planning is om dit debat zo snel mogelijk te voeren na het afronden van het coalitieakkoord, wat nader wordt afgestemd met alle partijen in de Dongense gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.