CDA Brabant
01 december 2022

Wethouder Ankie de Hoon: ‘Het is bijzonder om deze rol te mogen vervullen’

Ankie de Hoon is, op 7 juli dit jaar, geïnstalleerd als wethouder voor het CDA. Haar politieke loopbaan begon als raadslid in haar huidige woonplaats Etten-Leur. Vervolgens ging zij de Staten in en was, bijna 7,5 jaar fractievoorzitter voor het CDA in de Provinciale Staten. “Ik heb veel geleerd en er was nog veel te doen.” Maar toen ‘Dongen’ belde, ging Ankie de Hoon in gesprek. Het resultaat: zij is nu wethouder in Dongen.

door Lia van Gool in weekblad Dongen (zie hier)

“Ik had nooit gedacht dat ik van politiek mijn werk zou maken,” zegt Ankie de Hoon in haar werkkamer, die een mooi uitzicht biedt op de centrale hal van het gemeentehuis. “Het is bijzonder om deze rol te mogen vervullen..” In haar rol als wethouder maakt zij beleid, een groot verschil met haar werk bij de Provincie. “Hier vervul ik een heel andere rol. Gebruik mijn creativiteit, maak beleid en leg verbindingen.”

Sneltreinvaart
De overgang van Provinciale Staten naar het wethouderschap in Dongen ging in een sneltreinvaart. “Ik wist heel snel dat ik naar Dongen zou gaan.” Het belangrijkste vindt Ankie om eerst de focus op haar werk en de dossiers te leggen. Het punt ‘verhuizen naar Dongen’ is van latere orde. Als wethouder houdt zij zich bezig met economie en ondernemers, dossier 380KV en de ontwikkeling woningbouwlocatie Noorderlaan. Maar ook statushouders, inburgering en integratie, arbeidsparticipatie en armoede en inkomensondersteuning zitten in haar portefeuille.

Ondernemersfamilie
Haar portefeuille is gevuld met voor haar logische onderwerpen waar ze in de afgelopen jaren veel ervaring in heeft opgedaan. Bij de provincie heeft ze de portefeuille economie goed leren kennen. Ze weet wat er speelt, wat ondernemers belangrijk vinden. Ook is ze opgegroeid in een ondernemersfamilie, heeft van jongs af aan gezien en geleerd wat ondernemen inhoudt. Maar ook de ‘zachte kant’ is haar niet onbekend. Haar eerste stappen op de arbeidsmarkt waren bij het Amphia ziekenhuis, op de afdeling kaakchirurgie. Later werd ze directeur van een welzijnsorganisatie in Zundert. Door beide functies heeft ze kennis die ze nu meeneemt in haar keuzes. “Je krijgt kaders mee. Als bestuurder werk je met je team met de middelen die je hebt en je geeft daar invulling aan. Als wethouder ga ik graag in gesprek met inwoners. Juist dat vind ik leuk aan mijn werk. Je hoort en ziet veel wat je meeneemt in je afwegingen om te komen tot beleid.”

Verbindingen leggen
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de werkbezoeken bij bedrijven. Als kennismaking met Dongen, gaat Ankie elke week mee met één van de ambtenaren, Sabine van Dooren. “Sabine is accountmanager bedrijven en weet wat er speelt bij de ondernemers. Ik wil zo snel mogelijk mensen leren kennen, praten over, onder meer, het verduurzamen van panden, win-winsituaties creëren.” Ook deed Ankie, met collega-wethouder René Jansen, twee volle dagen ‘rondjes Dongen’. “Wij zijn door het dorp gereden en René heeft mij heel veel laten zien.” “Het is mooi als je, als bestuur, mensen kent en meedenkt, voordat zaken uit de hand lopen. Het mooiste is om verbindingen te leggen.”

Meerwaarde
Met de benoeming van Ankie bestaat het college van B&W in Dongen uit vier wethouders. Niet iedereen was het eens met de benoeming van een vierde wethouder. “ Maar een college met vier wethouders heeft echt een meerwaarde.”, legt Ankie uit. “Er komt steeds meer op het bordje van de gemeente, zoals het sociaal domein, de energiecrisis en de vluchtelingenproblematiek. Met z’n vieren kun je Dongen beter in de regio neerzetten.” Dat een vierde wethouder niets te doen zou hebben, is niet waar. “Je zou eens een dagje mee moeten lopen!” En zij omschrijft één van haar werkdagen: collegevergadering, voorbereiding van de begroting, het armoedebeleid bespreken, de ontwikkelingen rondom De Cammeleur bespreken, overleg over 380 KV en een vergadering van de participatieraad.

Landelijke trends
Op het moment van het gesprek is Ankie de Hoon ongeveer twee maanden aan het werk als wethouder. “Je hebt te maken met landelijke trends, iedereen maakt zich zorgen over de energierekening en de inflatie. Anderen willen dat hun kind weer in Dongen komt wonen, maar er is geen woning beschikbaar en ook de stikstofproblematiek houdt mensen bezig. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Dat stelt je als overheid voor de taak om er zorgvuldig mee om te gaan.”

Betrokken
Ankie geeft toe dat zij nog niet alles weet. Dat blijkt ook regelmatig uit de vragen die er in de gemeenteraad worden gesteld. “Het kan ook niet dat ik alles al weet. Maar wij hebben een gezellig en hardwerkend team. We versterken elkaar.” Betrokken zijn bij de samenleving is belangrijk, vindt de wethouder. “Ik heb een rol voor en door de samenleving. Ik merk dat Dongen voor mij openstaat. Het is een prachtige gemeente met drie mooie kernen, die elk hun eigen identiteit hebben.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.