16 mei 2022

Wie zijn de beoogd CDA-wethouders?

Op donderdag 19 mei aanstaande staat de benoeming van de voorgedragen wethouders op de agenda in de raadsvergadering (aanvang 20.00 uur) die openbaar toegankelijk is in het gemeentehuis. In deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’ besproken en wordt voorgesteld de nieuwe kandidaat-raadsleden te benoemen. Wie zijn de beoogd CDA-wethouders? En waarom worden ze voorgedragen?

GEMEENTERAAD 2022_2026
Kees de Jong

Kees de Jong
Kees de Jong, 61 jaar, is in het dagelijks leven melkveehouder in het Dongense buitengebied. Sinds 2016 is hij eveneens Dagelijks Bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta. „Vergelijkbaar met de functie van wethouder in een middelgrote gemeente en ik heb daarvoor ook het opleidingsprogramma tot wethouderschap gevolgd.”, aldus Kees de Jong. In deze functie houdt Kees zich onder andere bezig met beheer en onderhoud van watersystemen, grondwaterbeheer en verdrogingsbestrijding. Kees wordt voorgedragen als wethouder Bouwen & Wonen en Openbare Ruimte. „Binnen de portefeuille Openbare Ruimte kan Kees deze expertise kwijt, hierbij gaat het onder andere over water en rioleringen.”, verklaart CDA fractievoorzitter Stijn Sips de keuze. Binnen de portefeuille Bouwen & Wonen gaat Kees aan de slag met grote opgaven die voorliggen, wat in goede handen is gezien de ruime bestuurservaring die Kees heeft. Zo was hij ook voormalig-voorzitter van KPJ Dongen, van ZLTO Dongen-Loon op Zand, van de ledenraad van Rabobank Tilburg en omstreken en was hij bestuurslid van Energie Dongen. „Hiermee brengen we een zeer gewaardeerde en ervaren bestuurder naar het Dongense college”, aldus Stijn Sips.

Annemarie van Eenennaam

Annemarie van Eenennaam
Annemarie van Eenennaam, 47 jaar, is de tweede wethouder die het CDA voordraagt. Van Eenennaam, momenteel docent International Business bij Avans, heeft een geruime ervaring in het bedrijfsleven als Brand en Marketing Manager. Hiernaast was ze de afgelopen 12 jaar raadslid voor het CDA, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. „Jouw kracht is om alles vanuit de inhoud te bekijken en jouw argumentatie is altijd op kennis en feiten gebaseerd. Je hebt veel gevoel voor politiek en debatteren. En je zal altijd constructief meewerken en meedenken.”, sprak burgemeester Starmans bij het afscheid. Annemarie wil aan de slag met de portefeuilles Economische zaken en Inkomen, armoede & participatie: „Portefeuilles die goed op elkaar aansluiten en elkaar kunnen versterken. Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven komt goed van pas om mee te werken aan een gezond economisch klimaat.”, aldus Annemarie van Eenennaam. Door haar lange periode als raadslid is Annemarie op de hoogte van de dossiers in onze gemeente.

Evenwichtig
„Met Kees en Annemarie levert het CDA ervaring én kennis. Kees heeft in diverse functies bewezen een bestuurder van hoge kwaliteit te zijn. En Annemarie kent de Dongense politiek als geen ander en weet wat er leeft en nodig is. Deze combinatie maakt dat wij een sterke CDA vertegenwoordiging in het college van B&W brengen, die elkaar goed aanvult.”, legt afdelingsvoorzitter Mark van den Broek de voordrachten uit.

„Samen met René Jansen en Denise Kunst, vanuit de Volkspartij Dongen, stellen we een evenwichtig team van wethouders met ervaring en met dossierkennis voor.”, aldus Stijn Sips.

Gemeenteraad
Op donderdag 19 mei, om 20:00 uur in het gemeentehuis, wordt voorgesteld om de beoogd-wethouders vast te stellen. Daarna zullen de nieuwe kandidaat-raadsleden voorgedragen worden voor installatie. Namens het CDA zal Hans Verkooijen zitting gaan nemen in de raad, omdat Kees dan doorschuift naar het college van B&W.

 

Foto's: Jan Stads / Pix4Profs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.