CDA Regiotour Noord-Brabant
18 juli 2017

De zomer in met goede cijfers!

School zit er weer op en de rapporten zijn binnen. Voor velen toch een beetje spannend hoe de cijfers er definitief uitzien.
Hetzelfde gold voor de gemeenteraad van Gemert-Bakel. We weten dat het financieel de goede kant op gaat maar hoe staan we er precies voor. Dat is besproken bij de behandeling van de voorjaarsnota.  En we staan er positief voor. We zijn uit de rode cijfers, sparen weer en het preventief toezicht vanuit de provincie is losgelaten met de complimenten van de provincie voor het ingezette beleid.
Goed nieuws dus en een mooi rapport om de zomer mee in te gaan.

Bij de voorjaarsnota behandelen we niet alleen de cijfers maar ook het voorgenomen beleid voor 2018 en geven we als gemeenteraad aan of we het hier mee eens zijn of dat we op onderdelen bijsturing willen.

Het CDA Gemert-Bakel is over het algemeen tevreden over de plannen. Op een aantal punten hebben we een motie ingediend. Met een motie geeft de Raad het College van B&W opdracht om beleid aan te passen.

We hebben de volgende moties ingediend: meer inzet op participatie met inrichten van een particifatiefonds waarmee we goede initiatieven van inwoners ook financieel een steuntje in de rug kunnen geven, veiligheid van diverse oversteekplaatsen in Gemert-Bakel waaronder de Kapalaanstraat in Gemert, Dorpstraat, Auerschootseweg en Schoolstraat in Bakel, veiligheid van de verkeerssituatie in Bakel daarmee bedoelen we de Gemerteweg en  Helmondsestraat waar steeds meer verkeersbewegingen zijn van met name  vrachtverkeer en hard gereden wordt wat serieuze problemen geeft en de kwaliteit van onze fietspaden.
Ook onze mantelzorgers blijven een aandachtspunt. De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voldoet niet meer om mantelzorgers te ondersteunen omdat er een WMO -beschikking voor moet zijn. Daar willen we op ingrijpen. We zien dat met de huishoudelijke ondersteuning uit de WMO niet alle taken worden opgepakt. Klussen zoals ramen lappen, stoep vegen of schuur opruimen blijven vaak liggen Het CDA wil dan ook een helpende hand bieden aan deze mensen omdat dankzij hun inzet de zorgkosten lager blijven.

We hebben gesproken over het belang van een zwembad in Gemert-Bakel.  We willen de komende maanden dan ook voorstellen zien, waar mogelijk met de zwemverenigingen Hydra en De Watervrienden, hoe dit eruit zou kunnen zien en wat het zou kosten.

Ten slotte hebben we ook zorgen voor 2018. De provincie heeft gekozen voor een N279 met een onwenselijke lange omleiding, 1x1 rijbaan i.p.v. 2x2 en zonder goede oplossingen voor Gemert-Bakel bij de Beekse Brug en tussen Bakel en Helmond. Werk aan de winkel. Want ook al is de keuze gemaakt door de provincie, de procedures lopen nog steeds  en we geven nog niet op met strijd voor oplossingen die wel recht doen aan bereikbaarheid, Gemert-Bakel en aan het algemeen belang. En dat is geen 50 mio extra kostende lange omleiding.

Voor onze volledige inbreng zie onze site www.cdagemert-bakel.nl.

Voor nu wensen we u een hele fijne zomer!

CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.