Met een CDA-wethouder op financiën: in acht jaar tijd van €11 miljoen negatief naar €15 miljoen positief! Ook komende jaren passen we op de centen. We blijven de lasten voor u beheersen en maken duidelijke keuzes waarin we investeren. Dit doen we met een slagvaardige gemeentelijke organisatie: servicegericht, faciliterend en die snel kan schakelen. We verbeteren de dienstverlening naar de inwoner verder, met daarbij aandacht voor de minder digitaal-vaardige inwoners. Zolang corona blijft, houden we het coronaloket in stand voor vragen over coronasteun. De komende periode werken we aan nieuw afvalbeleid, zodat we nog eenvoudiger en duurzamer ons afval verwerken. Daarnaast worden ook andere duurzaamheidsinitiatieven gestimuleerd. Tot slot verdient u ook een politiek die dichtbij staat en voor u werkt. Wij staan open voor elk gesprek. Om jongeren meer te betrekken bij politiek richten we een jongerenraad in, die meedenkt en -beslist over besluiten. Het CDA werkt bovendien met korte lijnen naar de provincie en landelijk, waardoor problemen snel aangekaart kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.