Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een kind mag niet beperkt worden in zijn of haar ontwikkeling door externe factoren. Voor de jongste jeugd betekent dat voldoende mogelijkheden om te spelen. Daarom herzien we het speeltuinenbeleid of meer speeltuintjes in de wijken wenselijk en mogelijk is. Jongeren moeten zichzelf kunnen ontdekken, om te zijn wie je bent. Een goede uitlaatklep is van belang, bijvoorbeeld door uit te gaan. Helaas worden op een aantal plekken in onze gemeente overlast en vernielingen door hangjongeren gesignaleerd. Jongerenwerk moet voldoende uitgerust worden om samen met politie en gemeente te zorgen dat het ook deze jongeren weer goed vergaat. Voor een fijne schooltijd is ook de huisvesting van belang. Door verouderde bebouwing én nieuwe woonwijken moeten we stevig investeren in de huisvesting van scholen, met name in Gemert. Op de plek van de Berglarenschool moet een nieuw schoolgebouw komen en samen met Stichting GOO en Jenaplanschool de Pandelaar wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor Gemert-Noord. Op basis van gedegen onderzoek maken we de keuze voor renovatie óf nieuwbouw van Commanderij College Macropedius. Ook De Eendracht en het Kunstlokaal zijn sterk verouderd. Gezien de grote (financiële) opgave met betrekking tot onderwijshuisvesting, zien wij nu geen ruimte voor de bouw van een compleet nieuw cultuurhuis. Wel investeren we in een grondige opknapbeurt, zodat beide panden de komende jaren weer volop benut kunnen worden voor culturele ontplooiing en ontspanning in onze gemeente. Corona laat ons beseffen dat onze gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. (Mentaal) gezond blijven door sport, beweging en een gezonde levensstijl is cruciaal. Daarnaast zorgt sport voor maatschappelijke betrokkenheid en geeft het plezier. Al onze sportvoorzieningen moeten behouden blijven. De gemeente ondersteunt dit, eventueel door samen met verenigingen te bekijken of overkoepelende besturen (omnisportverenigingen) kunnen helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.