20 november 2023

Begroting 2024

Begroting

De begroting 2024 die is vastgesteld in de raad ziet er goed uit, vol ambities. En ja, natuurlijk zijn er uitdagingen en onzekerheden. Uitgangspunt blijft voor het CDA Gemert-Bakel financiële betrouwbaarheid met verantwoorde besluiten. Het is een compliment dat de OZB alleen maar met de inflatie van 3,9% stijgt, terwijl we niet tornen aan het ambitieniveau. Dat ambitieniveau is ook wel nodig want er komen veel inwoners bij.
Ondanks dat het voor sommige mensen nog steeds lastig is een passende woning te krijgen bouwen we flink door. Om de snelheid erin te houden hebben we bijvoorbeeld voor het plan De Berken in Milheeze een motie ingediend om de gronden in de verkoop te brengen met de prijzen van 2023, ook al gaan deze pas begin 2024 in verkoop.

Maar met meer inwoners moeten we ook meer en goede voorzieningen hebben. We staan daarom de komende jaren voor grote investeringen in het onderwijs. Zoals het realiseren van een nieuw Commanderij College en nieuwbouw of renovaties in het basisonderwijs. Voor het CDA is het duidelijk dat er een nieuwe Berglaren dient te komen, liefst snel. En wij vinden een goede verkeersveiligheid rond de scholen belangrijk. Daar dient De Samenstroom als voorbeeld voor. Daarom hebben wij samen met andere partijen een motie ingediend om dit snel aan te pakken.

Overige voorzieningen leunen vaak op ons rijke vrijwilligersleven. Helaas zien we dat deze enorm onder druk staan. Wij zullen ons blijven inzetten voor de motor van de samenleving, onze vrijwilligers. En daarom hebben wij een motie ingediend om regeldruk te verminderen.

We staan voor een toekomstbestendig buitengebied, waar ook zeker ruimte moet zijn en blijven voor agrarische ondernemers in onze gemeente. Toekomstperspectief, kansen geven en benutten die nodig zijn richting de toekomst. Maar er zijn ook veel vragen en er zal veel op onze gemeente afkomen met de regels van Brabant en de omgevingswet. Daarom hebben wij een motie ingediend om voor 1 jaar een aanspreekpunt voor een toekomstbestendig buitengebied aan te stellen, een bedrijvencontactfunctionaris.

Uitgangspunt op sociaal domein is dat niemand tussen wal en schip valt. Daarom zijn wij blij met onze aangenomen motie dat het Sociaal Loket blijft bestaan. Een plek waar mensen vrijblijvend binnen kunnen lopen, met allerlei hulpvragen.

Als CDA Gemert-Bakel zullen we erop blijven toezien dat de ambities waargemaakt gaan worden.
We zijn blij met deze begroting, het gaat goed met Gemert-Bakel!

CDA Gemert-Bakel

Stefan Janszen

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.