20 september 2019

CDA blikt terug op Gemert Mert, kleine ergernissen, grote irritaties!

Gemert Mert ligt inmiddels al bijna twee weken achter ons en als CDA kijken we terug op een mooie dag. De sfeer tijdens deze zondag was goed, de Mert was drukbezocht en ook het weer werkte mee! Tijdens deze dag hebben als CDA we weer veel mensen bij onze kraam mogen begroeten. Hierbij is er met onze raads- en commissieleden, wethouders en bestuursleden gesproken over diverse onderwerpen, zijn er vragen beantwoord en hebben we onze standpunten nader toegelicht. Soms onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tijdens deze editie van Gemert Mert was ‘Kleine Ergernissen’ ons thema en vroegen wij u om de gevallen waar de gemeente iets aan kan doen bij ons te melden en in de brievenbus te doen. Gedurende de dag hebben wij verschillende van deze kleine ergernissen van u mogen ontvangen.

Een van de toppers was weer de overlast van hondenpoep. Ondanks dat de gemeente gratis zakjes ter beschikking stelt, er hondenuitlaatstroken zijn en het toch echt wel breed bekent is dat poep niet op de stoep hoort blijft het een grote ergernis.

Daarnaast werden er opmerkingen geplaats over groenonderhoud, de kwaliteit van sommige fietspaden, en werd er aandacht gevraagd voor bouwen ook in de kleine kernen.

Ook zwerfafval was een voorname ergernis. Hiervoor heeft het CDA ook tijdens deze Gemert Mert al aandacht gevraagd. Door het plaatsen van een vuilcontainer bij onze kraam, en gezien het feit dat deze goed gevuld was, is er toch weer een beetje bijgedragen aan het voorkomen van zwerfafval.

Het CDA zal de komende tijd met alle ‘kleine ergernissen’ die wij hebben ontvangen serieus aan de slag gaan en wij zullen ons inspannen om deze te verhelpen. Wij zullen daarom ook met iedereen die zijn of haar contactgegevens bij ons heeft achtergelaten contact opnemen als er voortgang te melden is en/of er oplossingen zijn met betrekking tot de ergernis die wij ontvangen hebben.

Bent u helaas niet in de gelegenheid geweest om op Gemert Mert onze kraam te bezoeken, maar heeft u wel een ‘kleine ergernis’ die u aan ons wilt doorgeven? Dat kan natuurlijk altijd. U kan een van onze raadsleden, commissieleden of wethouders aanspreken, maar natuurlijk kan er ook een e-mail gestuurd worden naar gemertbakel.cda@gmail.com. 
Ook met deze ‘kleine ergernis’ gaan wij aan de slag!

Thijs van den Elsen
Raadslid CDA Gemert-Bakel

Gemertbakel.cda@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.