29 mei 2020

College Gemert-Bakel gaat verder met drie wethouders

Gemert-Bakel gaat verder met drie wethouders, na het vertrek van Miranda de Ruiter. “Een groot deel van onze ambities staat in de steigers of is gerealiseerd”, zeggen fractievoorzitters Janszen en Van Oort. “Daarom vinden we het als CDA en Dorpspartij verantwoord om de vacante portefeuille binnen het college te verdelen.

We zijn halverwege de termijn met de coalitie van CDA Gemert-Bakel en Dorpspartij. Er is hard gewerkt om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. De resultaten mogen er zijn. Janszen somt op: “De gemeentefinanciën zijn weer in balans en de gemeente heeft spek op de botten, er zijn flinke stappen gezet voor renovatie en behoud van Kasteel Gemert en er is een doorbraak in het dossier van de golfbaan. Verder zien we binnenkort een vernieuwd zwembad en een vernieuwde sporthal Molenbroek in Gemert tegemoet, staat Bakel centrum voor een grondige aanpak van het Wilbertsplein en is het armoedebeleid verruimd. Daarnaast zijn we in goede voorbereiding op de in te voeren Omgevingswet.”

Vertrouwen
Van Oort gaat verder: “Veel is dus al aangepakt, maar tegelijkertijd is er nog genoeg te doen. We hebben gevraagd om goede huisvesting voor ons onderwijs, het Commanderij College en KC Berglarenschool in het bijzonder, en een MFA in Bakel. Dat wordt heel hard werken voor de wethouders Van Extel-van Katwijk, Van Dijk en Steeghs maar wij hebben hierin alle vertrouwen. CDA Gemert-Bakel en Dorpspartij zien de resterende periode met alle vertrouwen tegemoet. We blijven ons inzetten voor onze mooie gemeente.” De overige partijen in de gemeenteraad staan achter deze keuze.

Portefeuilleverdeling
De voorlopige verdeling over de portefeuilles is als volgt: - (Regionale) besturen en Duurzaamheid - burgemeester Michiel van Veen - Financiën, Bouwgrondexploitatie, Vastgoed en Kasteel Gemert – wethouder Inge van Dijk - Volkshuisvesting – wethouder Wilmie Steeghs - Sport – van portefeuille Van Dijk naar Wilmie Steeghs - Verkeer - van portefeuille Van Dijk naar Anke Van Extel-Van Katwijk Verder blijven de portefeuilles intact. De portefeuilleverdeling staat dinsdag ter besluitvorming op de agenda van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.