22 januari 2024

De beste wensen

Januari is  weer bijna om en carnaval komt in zicht. Al lijken de feestdagen weer even achter ons te liggen, hopen wij dat u een fijne tijd heeft gehad. Wij hebben in ieder geval lekker even genoten van deze dagen. We zijn opgeladen om weer volop aan de slag te gaan.  Dat moet ook gezien de volle agenda die wij hadden de afgelopen commissies.

We starten het jaar direct met grote onderwerpen. Daarbij pak ik er graag 3 uit. De eerste is de locatie keuze voor een nieuwe Commanderij College. Na uitstel in december omdat nog het een en ander uitgezocht moest worden, gaan we nu wel een besluit nemen over de locatie die nader uitgewerkt zal worden. Wij zullen daarbij enkele belangrijke randvoorwaarden meegeven, zodat we de verkeersveiligheid en sociale veiligheid kunnen waarborgen en dat we zorgen voor voldoende speelgroen in de omgeving.

De tweede is de vervolg fase van het kasteel. De restauratie  loopt voortvarend en wij zijn blij dat het hotel komt. Daarnaast komen er restaurants, een museum en kunnen we weer gaan genieten van de tuin. Maar dit grote project kan alleen slagen door “behoud door ontwikkeling”. De maatschappelijke waarde die aan onze gemeente wordt toegevoegd is groot. Daarom staan wij ook achter de plannen. Dat neemt niet weg dat er altijd dingen zijn die extra aandacht verdienen. Want direct omwonenden ervaren dingen anders dan mensen die verder af wonen. Voor ons is de afwikkeling van verkeer en het niet verder belasten  van de Heilige Geestlaan van groot belang. Hier blijven wij ons ook voor inzetten om hier een goede oplossing voor te vinden.

Het laatste grote onderwerp is centrumplan Milheeze. Waar de visie van het dorp, opgesteld door het Dorpsoverleg, ter besluitvorming voor ligt. Wij staan achter de visie dat het dorp dit verdiend. Echter zien wij niet alle onderdelen waar het dorp om vraagt terug. De supermarkt en woningen zijn goed opgenomen. Maar we missen nog een stukje groen. Waar enkele jaren geleden het Zonnehoekje behouden is, wordt deze in de voorliggende visie volgebouwd. Dat is voor ons een groot bezwaar. Ook zien wij  graag zo snel mogelijk een invulling voor de kerk.

U lees het al. Veel werk en grote plannen. Onze gemeente timmert aan de weg en dat werpt zijn vruchten af. Gemert-Bakel doet er toe en het is en blijft fijn wonen hier.

Stefan Janszen

Fractievoorzitter
CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.