03 november 2013

De Kanthoeve in Bakel, is niet kunnen handhaven een excuus om te gedogen?

In 2004 is binnen onze gemeente beleid opgesteld met betrekking tot het wel of niet permanent bewonen van recreatiepark de Kanthoeve. De raad was duidelijk, de recreatieve bestemming moet behouden blijven c.q. hersteld worden en permanente bewoning werd niet toegestaan. Bewoners die konden aantonen dat ze alle lange tijd op de kanthoeve woonden mochten wel blijven. Handhaving moest er voor zorgen dat permanente bewoning tegen gegaan werd.

Het CDA stond en staat achter dit standpunt. Een vakantiepark mag geen verkapte woonwijk worden. En handhavingsacties die vervolgens hebben plaatsgevonden toonden aan dat handhaving op dit recreatiepark ook nodig is, ondanks de goede inzet van de Vereniging van Eigenaren van de Kanthoeve.

Zonder enige vorm van informatie vooraf werd afgelopen donderdag aan de raadscommissie Ruimte gevraagd om het huidig geldende beleid radicaal te wijzigen. Er werd door het College gezinspeeld op de gedachte om in de komende jaren afstand te doen van de bestemming recreatie zodat de Kanthoeve als structurele woonwijk kan gaan fungeren voor arbeidsmigranten. Argumenten waren: er is nou eenmaal sprake van permanente bewoning, ondermeer van arbeidsmigranten en handhaving lukt niet en brengt hoge kosten met zich mee. Verder gaf men als argument aan dat het niet realistisch was dat de kanthoeve nog ooit tot florerend recreatiepark kon uitgroeien. Wij begrijpen niet dat een College een dergelijk voor Bakel ingrijpend voorstel, zonder enige vorm van voorinformatie aan de raadscommissie voorgelegd. Als je als politiek direct ja zegt tegen een dergelijk voorstel ga je wat ons betreft ondoordacht te werk en negeer je de mening van een volledig dorp. Het CDA ziet in dit het voorstel van het College 2 zaken waarover nagedacht moeten worden:

1. Hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten en

2. Hoe naar de toekomst toe om te gaan met de Kanthoeve.

Het CDA vindt het belangrijk om breed over beide onderwerpen na te denken. Maar met name met betrekking tot de kanthoeve is het voor ons randvoorwaardelijk dat alle belangen zoals de Vereniging Van Eigenaren, de omwonende en de inwoners van Bakel, meegenomen worden. Waarbij het nog steeds onze voorkeur heeft de Kanthoeve niet om te vormen tot woonwijk. Daar is het namelijk niet voor geschikt en zal het ook niet geschikt voor worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.