17 april 2023

Elsendorp klaar voor de toekomst

Elsendorp is klaar voor de toekomst. Tijdens de raadsvergadering op 13 april zijn mooie besluiten genomen die daaraan bijdragen.

Zo is onder meer het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp aangenomen. Na zes jaar van praten, ontwikkelen, meningen ophalen, belanghebbenden betrekken, leren en evalueren, nog eens praten en vooral denken in mogelijkheden, kunnen negen initiatiefnemers aan de slag. Negen locaties waar mooie ontwikkelingen in gang gezet kunnen gaan worden die ons buitengebied verrijken. Bovendien worden in het bestemmingsplan de mogelijkheden gecreëerd om dat richting de toekomst vaker te doen, om kansen te zien en te benutten. 

Het mooie aan de vaststelling van het plan is dat het hele dorp kan meeprofiteren van ontwikkelingen in het buitengebied. Er komt namelijk een gebiedsfonds waaruit projecten gefinancierd kunnen worden, zowel voor het dorp als voor het buitengebied. Een van de mogelijke projecten in het buitengebied betreffen zogenaamde bufferstroken, waar we samen met enkele andere partijen in de gemeenteraad door middel van een motie aandacht voor hebben gevraagd. Bufferstroken langs agrarische percelen waar ruimte is voor flora en fauna, om de biodiversiteit te vergroten. 

Daarnaast is een mogelijke woningbouwlocatie aangewezen in Elsendorp, namelijk het perceel aan de Keizersberg - Zeelandsedijk. Op dit perceel heeft de gemeente een voorkeursrecht gelegd voor de aankoop ervan, onder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De komende tijd zal bekeken worden hoe tot woningbouwontwikkeling gekomen kan worden. 

Kortom, twee belangrijke besluiten voor de ontwikkeling van Elsendorp. Samen met het besluit vorig jaar over het bedrijventerrein in Elsendorp, kunnen we wel concluderen dat Elsendorp klaar is om door te groeien tot 1500 inwoners. Elsendorp is klaar voor de toekomst! 

Tot slot willen wij nog eenmaal uw aandacht vragen voor de openbare vergadering die onze fractie organiseert in Milheeze, in De Sprank, op dinsdag 18 april as. om 20.00 uur. Inwoners en belanghebbenden uit Milheeze, kom gerust meepraten over het Centrumplan Milheeze, woningbouwontwikkelingen, buitengebied en verkeersveiligheid. Wij zijn zeer benieuwd hoe u aankijkt tegen deze diverse ontwikkelingen. Graag heten we u welkom!

Namens CDA Gemert-Bakel,

Wim Meulenmeesters

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.