17 juli 2023

Kadernota

Afgelopen donderdag hebben wij de kadernota behandeld. Als CDA Gemert-Bakel hebben wij voor gestemd. Middels een 7-aantal moties hebben wij nog wensen toegevoegd.

In Gemert-Bakel bouwen we ondanks de instabiele woningmarkt door. Iets minder hard dan gehoopt, maar we bouwen door. In centrum Handel moet er gebouwd worden. Een afspraak uit het verleden. Er zijn vele meningen over. Wij zijn van mening dat het nieuwbouwplan “Oude Bron” samen moet gaan met herinrichting van het plein/straat tot aan de kerk. Zo kan dit plein intensief gebruikt worden. Dit hebben wij middels een motie bereikt!

Wij zijn blij dat door een eerdere motie van ons de kermissen in Gemert en Bakel terug zijn in het centrum. Maar wij zijn van mening dat het fietsparkeren met name in het centrum van Gemert beter kan. Daarom hebben wij het college opgeroepen om voor een goede fietsenstalling te zorgen.

Qua voorzieningen zijn natuurlijk scholen essentieel. En bij scholen speelt altijd het issue van verkeersveiligheid. Met name in Milheeze is dit een groot zorgpunt, met de drukke weg voor de deur en alle nieuwbouwwijken aan de andere kant van de weg. Aan de ene kant zou je brigadiers willen en aan de andere kant ook gewoon een goede veilige oversteekplaats. Daarom hebben wij daarvoor een motie opgesteld om een veilige oversteekplaat te realiseren. Maar ook de Ripsestraat in De Rips willen wij graag afwaarderen naar 30 km/u. Dat komt de verkeersveiligheid zeer ten goede. Dat geldt ook voor Sportpark Geneneind in Bakel. Hier naar toe willen wij een veilig fiets- en looppad.

Nieuwe bedrijventerreinen aanleggen is niet zo maar gedaan. Altijd weer die regionale afspraken. Maar we moeten ook naar onze kansen kijken. Op twee terreinen die wij hebben in onze gemeente liggen kansen. Daar gaan we aan de slag om voor Nijverheidsstraat in Gemert en de Fuik in Handel een ontwikkelingsvisie te maken.

Maar we staan ook voor een toekomstbestendig buitengebied. Het is ook goed dat onze gemeente dat wil bereiken om te concentreren op de dingen waar wel invloed op beoefend kan worden. De gebiedsgerichte aanpak is de enige juiste manier. Samen goed doen met het doel toekomstperspectief voor de boer die door wil en voor de natuur.

Voor ons was dit de laatste raad voor de vakantie. Wij gaan even de rust opzoeken en genieten van onze vakanties. Wij wensen u een hele fijne zomer toe! Rust uit en geniet!

Namens CDA Gemert-Bakel,

Stefan Janszen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.