04 januari 2018

Kandidatenlijst CDA Gemert-Bakel Gemeenteraadsverkiezingen 21/03/2018

Kandidatenlijst CDA compleet: iedere kern goed vertegenwoordigd!

Het CDA Gemert-Bakel heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 compleet. Op deze lijst prijken vijftig namen van mensen die het CDA een warm hart toedragen en die onze visie over waar we met de gemeente naar toe moeten, ondersteunen. Vijftig mensen uit de zeven verschillende kernen die onze gemeente rijk is en uit alle leeftijdscategorieën. We zijn blij met deze brede vertegenwoordiging omdat we geloven dat je Gemert-Bakel alleen goed kunt besturen door naar alle geluiden, uit alle kernen, en vanuit elke leeftijd te luisteren en op basis daarvan onderbouwd je keuzes voor de toekomst te maken.

Al eerder werd bekend dat Inge van Dijk opnieuw lijsttrekker is bij de komende verkiezingen, die op 21 maart 2018 plaatsvinden. In diezelfde ledenvergadering werden ook de plekken twee tot en met vijftien vastgesteld, waarbij beide wethouders Anke van Extel-van Katwijk en Miranda de Ruiter-van Hoof op de plekken twee en drie staan. Nu is tevens invulling gegeven aan de plekken zestien tot en met vijftig, waardoor onze lijst compleet is.

Het bestuur van het CDA laat weten erg blij te zijn met de lijst. “Het is een erg mooie kandidatenlijst, met een goede vertegenwoordiging uit alle dorpen, van mannen en vrouwen en van alle leeftijdscategorieën. Met t zestien nieuwe mensen ten opzichte van de vorige keer laten we bovendien zien dat we ruimte bieden voor nieuwe inzichten en (jong) talent. We kunnen hier als bestuur alleen maar enorm trots op zijn, want uiteindelijk is het in het belang van iedereen dat de politiek een goede afspiegeling is van de inwoners. Op deze manier wordt uw kern goed vertegenwoordigd!”

Een paar feiten over de kandidatenlijst:
- Elke dorpskern in de gemeente is door meerdere mensen vertegenwoordigd;
  De gemiddelde leeftijd bedraagt 49 jaar,  acht mensen zijn jonger dan 30 jaar oud;
- Zowel de jongste op de lijst (Hendrik van Hout, 17 jaar, plek 16)
  als de oudste (Sjef Kusters, 76 jaar, plek 49) komen uit Bakel;
- Tweevijfde van de mensen op de lijst is vrouw, drievijfde man,
  terwijl bij de eerste vijftien kandidaten de meerderheid vrouw is.

Een bijzondere plek op lijst is er voor Harrie Verkampen. Als lijstduwer op plek 50 neemt hij afscheid van de Gemert-Bakelse politiek. In die jaren heeft Harrie veel betekend voor het CDA, maar vooral voor de gemeente Gemert-Bakel. Neemt niet weg dat hij het CDA blijft steunen. Een stem op Harrie is een bedankstem voor zijn inzet in al die jaren. In onze ogen dik verdient.

Erik Schoone Voorzitter CDA Gemert-Bakel 06-13977861

Klik op de link (boven dit artikel)
voor de kandidatenlijst CDA Gemert-Bakel voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.