02 april 2024

Mobiliteitsvisie & buslijnen

Regionale Samenwerking is in meerdere vormen aanwezig en vindt op diverse terreinen plaats. Een goed voorbeeld hiervan is de Metropeel Regio Eindhoven (MRE) waarin 21 gemeenten samenwerken. Door regionale samenwerking heb je een sterkere positie richting de provincie en landelijke overheid. Het CDA Gemert-Bakel wil dat we als gemeente lokaal doen wat lokaal kan en regionaal als het meerwaarde heeft. Dit altijd met een scherpe en kritische blik. Deze meerwaarde is er duidelijk op het gebied van mobiliteit en een betere bereikbaarheid. Wij zijn dan ook blij dat er nu een mobiliteitsvisie voorligt tot 2040. Dit is voor ons een kans om wederom voor de N279 (2x2 huidige tracé), de grote rotonde tussen Gemert en Laarbeek en voor de Beekse Brug de aandacht te vragen. Een goede doorstroming is van groot belang en daarom moeten deze knelpunten aangepakt worden. Voor Gemert-Bakel is dit belangrijk voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid, onze studerende kinderen en ook het vestigingsklimaat voor bedrijven. Er zijn plannen, maar vooralsnog blijft het bij praten. Het CDA vindt dat er integraal naar dit probleem gekeken moet worden. Daarom zijn wij blij dat in de voorliggende mobiliteitsvisie deze punten opgenomen staan. Als CDA zijn wij blij dat ook onze ondernemersverenigingen zoals het BKG zich hiervoor blijven inzetten. De visie is nog niet concreet maar dat komt in de volgende fase richting einde van dit jaar. Duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s en spreken ons zeer aan. Want dit willen wij, voor al onze dorpen.

Tot slot willen wij graag uw hulp. In 2028 gaat de nieuwe concessie voor het OV in. Dat klinkt heel ver weg maar daar moeten we nu al mee starten om input te gaan ophalen. Wij willen een goed OV en buslijnen mogen zeker niet verdwijnen. Verbindingen richting Eindhoven, Helmond, Veghel en Nijmegen zijn van groot belang voor onze gemeente. Dus wij doen een oproep aan u om aan te geven welke buslijnen behouden moeten blijven, welke verbetert moeten worden en welke nieuwe lijnen of haltes er wellicht bij moeten komen. Stuur uw input naar [email protected] en help ons aan goede input voor het debat. Onze dank is groot!

Stefan Janszen

Fractievoorzitter

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.