03 juli 2023

Proeftuin Elsendorp afgerond, de schop kan (bijna) in de grond

Zaterdag 25 juni was de slotbijeenkomst van alle partijen die actief zijn geweest bij de totstandkoming van het
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Elsendorp. Daarna was er een inloopbijeenkomst voor
geïnteresseerden. Ook onze fractie is een kijkje gaan nemen. Het plan Proeftuin Elsendorp heeft de nodige stof
doen opwaaien in het dorp. Maar zoals het spreekwoord luidt: zonder wrijving geen glans.

In deze laatste bijeenkomst waar de puzzelstukjes bij elkaar zijn gelegd, is iedereen tevreden met het
uiteindelijke resultaat. Dit plan is vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet en heeft voor gemeente en
provincie als voorbeeld gediend. In de totstandkoming is communicatie een belangrijke factor gebleken. De
omgevingswet vraagt van overheid en initiatiefnemers om nog beter te communiceren met belanghebbenden.
CDA Gemert-Bakel is voorstander van heldere communicatie met degenen die gevolgen van nieuwe plannen
ondervinden. Dit punt is dan ook zeker van toegevoegde waarde in de nieuwe omgevingswet. De verschillende
belangen die er in het buitengebied spelen maakt het complex. Deze pilot heeft uitgewezen dat communicatie
een belangrijke, maar ook moeilijke opgave is in dit soort trajecten.

Volgens ZLTO waren toekomstige mogelijkheden voor aanwezige agrarische bedrijven onderbelicht en zouden
bedrijven hierdoor in de knel kunnen komen. Door intensieve keukentafelgesprekken door wethouder en
ambtenaren met bedrijven, inwoners en belangenbehartigers is de kou uit de lucht en is er begrip voor elkaar
standpunten. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 22 van 23 raadsleden voor stemden. Er is bezwaar op
het plan ingediend bij de Raad van State. Hoeveel vertraging dit oplevert, is nog niet duidelijk. Ook hier kan een
goed gesprek wonderen doen?

In dit traject zijn 9 plannen opgenomen van ondernemers die de transitie van het buitengebied vormgeven.
Transitie is in onze ogen niet alleen beëindiging van veehouderijen, maar ook verduurzaming van bestaande
bedrijven. Door de diverse ontwikkelingen blijft ons buitengebied toekomstbestendig.

Ook voor andere bewoners van het buitengebied Elsendorp ligt de weg nu open om plannen te realiseren. Dus
heb je plannen ga in overleg met de gemeente. Met de ontwikkelingen aan Keizersberg waar 19 bedrijfskavels
gerealiseerd worden, zijn er ook mogelijkheden te over, voor startende en groeiende ondernemers. Naast deze
ontwikkelingen in het buitengebied ligt er ook een plan om woningen te ontwikkelen op het kerkplein. Met al
deze mogelijkheden is Elsendorp klaar voor de toekomst en werken we hard naar 1500 inwoners!

Namens CDA Gemert-Bakel,
Wim Meulenmeesters

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.