09 juni 2017

Uit de Gemeenteraad van donderdag 1 juni

Veldenproblematiek HC Gemert, GHSV en VV Gemert

De Raad heeft eerder besloten dat er een extra kunstgrasveld voor Hockeyclub Gemert moet komen. Nu lag er het College-voorstel. Waar het CDA absoluut níet mee in kon stemmen. Met goede redenen. GHSV zou de nek omgedraaid worden. Een club die al meer dan 30 jaar haar broek zelf op weet te houden. Die zou zomaar moeten wijken voor een grotere club? Bovendien bleken de drie betrokken clubs onderling in overleg te zijn. En kansen te zien voor een oplossing mét plaats voor GHSV.

Daarom is op initiatief van het CDA, met de overige coalitiepartijen en ondersteund door de oppositie, een amendement ingediend. Op basis daarvan is een besluit aangenomen, waarbij GHSV blijft bestaan. Ook het 3e hockeyveld komt er. Maar wethouder Bankers heeft ook de opdracht gekregen om, samen mét de clubs, te bekijken of het, voor hetzelfde geld, nog beter kan. Om alle drie de clubs zo goed mogelijk vooruit te helpen.

Vóór de volgende Raad willen we over dit besluit kunnen beslissen. Zodat de verenigingen duidelijkheid hebben voor het zomerreces.

Bereikbaarheid en N279

Over de N279 en de bereikbaarheid van onze regio wordt volop gediscussieerd. Uiteindelijk bepaalt de provincie. Het College komt op voor de belangen van Gemert-Bakel. In deze raadvergadering vroeg het College aan de Raad om haar te steunen. Om in te stemmen met de standpunten van het College. Het CDA doet dat, volmondig. De standpunten sluiten aan bij die van het CDA. Ook wij willen 2x2 rijbanen in plaats van de geplande 2x1. Een goede ontsluiting bij de Beekse Brug. Een snelle, rechtstreekse verbinding met Helmond, door een nieuwe, korte doorsteek tussen de N279 en de Kanaaldijk bij Aarle-Rixtel (de “inprikker”). En het CDA wil, zoals het College, geen lange omleiding. Maar een verbreding van de bestaande weg, wat ook volgens de MER (Milieu Effect Rapportage) een prima alternatief is.

Wij denken dat met deze oplossingen zowel de Regio als Gemert-Bakel goed gediend zijn. Zeker zo effectief als de lange omleiding, voor maar liefst 50 miljoen Euro minder!

Daarnaast maken we ons flinke zorgen over de aansluiting vanuit Bakel op de N279. Er is discussie over een “hele” en een “halve” ontsluiting, als de lange omleiding er komt. Bij de “hele” ontsluiting, kun je vanuit Bakel, zoals nu, alle kanten op. Een aansluiting ter hoogte van Europatuin, die het mogelijk maakt vanuit Bakel gezien rechtdoor naar Helmond, links naar het ei van Ommel en rechts richting Den Bosch te gaan. Van levensbelang voor het woon- en werkverkeer van en naar Bakel en Milheeze.

Gepland is echter een “halve” aansluiting. Zonder rechtstreekse ontsluiting op de lange omleiding vanuit Bakel. Dus je krijgt dan als gemeente een weg door je buitengebied en Ecologische Hoofdstructuur, maar geen ontsluiting op deze weg. Omrijden dus. Begrijpt u het nog?

Samengevat, weer genoeg onderwerpen in onze gemeente om ons hard voor te blijven maken. Wordt in beide gevallen vervolgd.

Fractie CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.