25 september 2023

Uit de Raad van 21-09-2023 en meer:

Afgelopen raadsvergadering hebben we het bestemmingsplan Roessel 2 vastgesteld, een mooi  initiatief waarmee we weer voor een gedeelte kunnen voldoen aan de woningbehoefte in Bakel. Dit plan op de huidige locatie van autobedrijf van Lierop bestaat uit 15 woningen in verschillende typen en voor de verschillende doelgroepen bestaat. Zo worden er 5 sociale huurwoningen , 8 tweekappers en 2 vrijstaande woningen gerealiseerd.
Bij de behandeling hiervan in de commissievergadering hebben wij wel onze zorgen geuit over een 2e ontsluiting in dit plan, welke deze locatie met de Hooge Braak moet verbinden. Wij vinden dit geen goede zaak omdat wij er van overtuigd zijn dat deze ontsluiting een soort sluiproute zal worden via de Hooge Braak en de Hilt naar  bijvoorbeeld de Jumbo.

De verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd naar Kindcentrum de Bakelaar komt hierdoor in gevaar. We stimuleren onze kinderen juist om te voet of met de fiets naar school te gaan, dan dienen we er ook voor te zorgen dat ze dit via een veilige route kunnen doen. De portefeuillehouder Hanneke Coppens heeft ons toegezegd dat dit bij de oplevering van dit plan goed gemonitord gaat worden en dat er direct passende maatregelen genomen gaan worden als blijkt dat de verkeersituatie inderdaad onveiliger is geworden.

De afgelopen weken is ook gebleken dat onze motie van 06-10-2022 met betrekking tot het laten terugkeren van de kermissen in het centrum van Bakel en Gemert bijzonder goed heeft uitgepakt. Beide kermissen zijn uitstekend verlopen en jong en oud hebben zich weer ouderwets in het centrum op de kermis en op de naastgelegen terrassen kunnen vermaken. Kermissen horen in het centrum!

Op 10 September heeft het CDA zoals gebruikelijk ook weer de traditionele appeltjes uitgedeeld op Gemert Mert. Een bijzonder hete editie, die wederom goed bezocht en zeer gezellig was. De kleintjes konden in onze grabbelton weer grabbelen naar leuke presentjes. En we hebben weer vele leuke gesprekken met onze inwoners gevoerd en vele ideeën opgehaald om onze gemeente nog mooier en beter te maken voor iedereen. Uiteraard gaan wij weer hard aan de slag om te kijken welke van deze ideeën we (zo snel mogelijk) kunnen realiseren.

Bent u niet naar Gemert Mert geweest maar heeft u ook nog goede ideeën voor Gemert-Bakel of wilt u over ander onderwerpen met ons in gesprek neem dan contact met ons op!

Joris van Loon
CDA Gemert-Bakel

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.