31 juli 2023

Verenigingen

Beste mensen,

Toen viel het kabinet en mogen we in november naar de stembus.
Voor mij een moment om terug te kijken want 2,5 jaarkamerlid zijn voorbij gevlogen! Veel heb ik er geleerd, maar van sommige dingen hebben ze in Den Haag geen kaas gegeten. Daarom zijn volksvertegenwoordigers belangrijk. Want de afstand tussen oplossingen bedacht in Den Haag, en hoe wij dingen met elkaar in de samenleving oplossen, daar zit een groot verschil. 

Bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze verenigingen, vrijwilligers en breder, ons maatschappelijk middenveld. De democratie is niet klaar als we eens in de vier jaar onze politici kiezen. Het kloppend hart van onze democratie is ons maatschappelijk middenveld: de duizenden mensen die zich organiseren in netwerken, coöperaties, stichtingen en verenigingen. Die de verbinding zijn én de buffer tussen burgers en overheid.

Verenigingen zijn mini-democratieën, waar de leden het laatste woord hebben, en bestuurders dienstbaar zijn uit verantwoordelijkheid. Toch zien we ons rijke verenigingsleven steeds meer onder druk staan. Daarom zullen we voor een goedwerkende democratie, voor een gezonde tegenmacht, de samenleving en ons maatschappelijk middenveld weer voorop moeten zetten. 

In die gemeenschap heeft iedereen een bijdrage te leveren. Maar als we dat willen, dan moeten we dat ook mogelijk maken! We zien dat de overheid verenigingen steeds meer als bedrijf zijn gaan zien. Dat is onzinnig en onnodig als je weet dat verenigingen voor meer dan 70% betaald worden uit contributies van leden. Tel daar ellende van UBO-registraties, AVG-regels en oneindige subsidieaanvragen bovenop en vraag je dan af waarom verenigingen steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden. 

Als ik op straat aan mensen vraag of vrijwilligers enverenigingen belangrijk zijn zegt iedereen: “Ja natuurlijk Inge, ze zijn het cement van onze samenleving.” Dat weet iedereen. Maar in de Tweede Kamer wordt er bijna nooit over gesproken. We debatteren wel over demonstraties van 150 man die zich niet kunnen gedragen, maar praten niet over de 10.000 vrijwilligers die op datzelfde moment belangeloos bijdragen aan een mooier Nederland. 

Dat moet anders. We moeten ruimte maken voor minder regels en daarmee ruimte voor elkaar. 

Daarom heb ik een visie over ons maatschappelijk middelveld geschreven. En visies veranderen Nederland niet. Acties wel! Daarom is een onderdeel van dit verhaal bijna 20 concretemaatregelen met als doel ruimte maken zodat initiatief van onderop weer echt gewaardeerd wordt. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in daden!

Inge van Dijk
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.