24 februari 2011

Waarom wij tegen betaald parkeren zijn!

Afgelopen donderdag hebben wij samen met de PvdA en de VVD een motie ingediend om het invoeren van betaald parkeren een halt toe te roepen. Een motie die helaas niet op steun van de Lokale Realisten en de Dorpspartij kon rekenen en het dus niet gehaald heeft. Laten we beginnen met wat feiten...

Het college heeft in het najaar van 2010 het voornemen gelanceerd om vanaf 2012 betaald parkeren in te voeren op zeven parkeerplaatsen in de kern van Gemert: Elisabethplaats, Gelind, Gemeentearchief, Grootmeesterstraat Haageijk, Hofgoed en Ridderplein. Wethouder Bieleveld heeft namens het college aangegeven dat hij hierdoor verwacht €200.000 binnen te halen. Van deze inkomsten is al €90.000 nodig om de kosten van het inhuren van de stadswachten te kunnen betalen. Deze kosten de gemeente namelijk €140.000 per jaar, terwijl ze maar €50.000 aan boetes uitschrijven. Het invoeren van betaald parkeren zou dit dus op kunnen lossen. Tja, voor elke oplossing is wel een probleem te vinden... 

Maar het kan toch niet zo zijn dat we betaald parkeren alleen in gaan voeren om de begroting sluitend te krijgen? Er zou toch op z’n minst een goede reden moeten zijn om dit te doen? Bijvoorbeeld een parkeerprobleem. Helaas, het echte probleem zal pas volgen na de invoering van het betaald parkeren.

Vanuit de ondernemers in het centrum is fel verzet gekomen op dit voornemen. In een gesprek met wethouder Bieleveld hebben zij verzocht om een onderzoek naar de effecten van het invoeren van betaald parkeren voor de ondernemers. Helaas heeft de wethouder aangegeven niks te zien in dergelijk onderzoek.

Tot onze spijt heeft een meerderheid van de Raad in november 2010 ingestemd met het invoeren van betaald parkeren vanaf 2012. Echter... Uit een recente raadsinformatiebrief blijkt dat de gemeente Gemert-Bakel meer van het Rijk krijgt uitgekeerd dan vooraf was ingecalculeerd. Een meevaller van ongeveer €525.000 per jaar. Omdat het genereren van inkomsten dé motivatie is voor het invoeren van betaald parkeren heeft het CDA met de PvdA en VVD een motie ingediend om dit terug te draaien. De financiële noodzaak is afgenomen. Daarnaast geloven we totaal niet dat betaald parkeren ons dat geld op gaat leveren wat ons voorgerekend wordt. En wie gaat voor de kosten opdraaien om de problemen die het betaald parkeren met zich mee brengt op te lossen? En die problemen gaan er ontstaan… Denk aan problemen doordat:

De aantrekkelijkheid van het centrum Gemert afneemt; Ondernemers hun inkomsten zien teruglopen omdat mensen wegblijven; Parkeerproblematiek die ontstaat op andere plekken waar niet betaald hoeft te worden enzovoort.


De boekhouders in de Raad zeggen: “zorg voor later, als die begroting er maar goed uit ziet”. De ondernemers in de Raad zeggen: “nee, ook de toekomstige gevolgen van beslissingen zijn NU ons probleem”. En dat missen we. Toekomstvisie en ondernemerschap.

De parkeermeter loopt al! Ieder uur dat we verder nog besteden aan dit onderwerp kost geld. Veel geld. Wij vinden dit weggegooid geld. 

En ja, wij weten dat de financiële situatie nu niet ineens rooskleurig is, maar we moeten niks in willen voeren als het probleem ontbreekt. Wij van CDA Gemert-Bakel zien de toekomst positief en willen juist zaken oplossen die zorgen voor een leefbare gemeente. Nu en in de toekomst.

CDA Gemert-Bakel
Harrie Verkampen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.