21 september 2017

Wat gebeurt er in politiek Gemert-Bakel: sportparken en N279

Van meerjarenonderhoudsplan Sportparken tot bereikbaarheid

Afgelopen week is het meerjarenonderhoudsplan Sportparken in de commissievergadering besproken. 
In dit onderhoudsplan worden nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor sportparken binnen onze gemeente. Na een proces van een aantal jaren is er nu een concreet plan opgesteld, waardoor alle buitensportverenigingen op een gelijke manier behandeld gaan worden. Daar zijn we blij mee, want het CDA vindt een goed  breedgedragen meerjarenonderhoudsplan hard nodig. Maar in tegenstelling tot de andere partijen gingen we niet zonder meer akkoord. Onze fractie heeft in de commissie nog enkele kritische noten gekraakt. We hebben onder andere stil gestaan bij (eventueel) achterstallig onderhoud en de eigen bijdrage die verenigingen mogen en/of moeten leveren. Wij vinden dat verenigingen één van de motoren binnen onze samenleving zijn. Ze mogen door beleidswijzigingen niet in de problemen komen en moeten gelijke kansen krijgen. Wethouder Bankers gaf aan dat hij alle betreffende verenigingen heeft gesproken en dat zij allen met dit onderhoudsplan akkoord gaan. Dit gaf voor het CDA de definitieve doorslag ermee in te stemmen.

Bereikbaarheid en  plannen m.b.t. de N279


Een volgende fase gaat in. Het wordt zoetjesaan tijd zienswijzen in te dienen. Als we dat als gemeente zouden willen. Het CDA Gemert-Bakel wil dit! We zijn altijd duidelijk geweest in wat wij willen met bereikbaarheid voor onze gemeente en houden daar aan vast.

Wij willen 2x2-baans op het huidige tracé.

De MER toont aan dat zowel het huidige tracé als een lange omleiding om Dierdonk voldoen aan het invullen van de bereikbaarheidsdoelstellingen zoals vooraf geformuleerd voor de regio.  Verbreding van het huidige tracé naar 2x2 baans is ook nog eens 50 miljoen goedkoper dan realiseren van een lange omleiding. Dit bedrag investeren wij liever in het aanpakken en oplossen van andere verkeersknelpunten in de regio. 
Bovendien houden we met een uitbreiding van het huidige tracé de rijke natuur die daar ligt intact. Zo behouden we een uniek stukje Brabant dat een bredere regiofunctie vervult onder andere als uitloopgebied voor Helmond. Ook willen we dat Bakel volwaardig blijft aangesloten. Een omleiding krijgen door je buitengebied en er in bereikbaarheid op achteruit gaan is voor ons ondenkbaar.

Wij willen een goede duurzame oplossing bij de Beekse Brug.
Elke dag staat het verkeer hier meermalen vast. Er zijn prima oplossingen bedacht om dit knelpunt op te lossen. 
Wij willen de “inprikker”: een nieuwe  doorsteek tussen de N279 en de Kanaaldijk bij Aarle-Rixtel.

Een snelle, rechtstreekse verbinding tussen Gemert en Helmond, waardoor veel van het sluipverkeer uit het buitengebied verdwijnt, de Beekse Brug en het centrum van Aarle-Rixtel worden ontlast en de doorstroming richting Eindhoven sneller wordt. We moeten aan de bak! Daarom zullen we als CDA Gemert-Bakel actief input leveren voor een concepttekst voor deze zienswijze. Deelt u onze mening, dan is u input erg gewenst en horen we graag van u.  Wij willen, samen met u blijven knokken voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente. Voor vragen of suggesties  kunt u ons bereiken op gemertbakel.cda@gmail.com of 06-20332846 (Inge van Dijk)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.