15 april 2024

Waterresort Handel

Als het gevolg van een gerechtelijke uitspraak diende het college als bevoegd gezag een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Toen wij vernamen dat we te maken kregen met nieuwe ontwikkelaars m.b.t. de Rooije Asch hadden wij onze bedenkingen. Waarom nieuwe partijen en wat gaan die brengen?

Maar na verschillende gesprekken met de nieuwe initiatiefnemers PearlParks en Landal Greenparks en diverse presentaties zijn wij steeds enthousiaster geworden m.b.t. de ontwikkelingsplannen van deze ondernemers betreffende de Rooije Asch.

Feit is dat het voormalige recreatiepark al jarenlang een troosteloos aanblik geeft. Wij denken dat we met deze initiatiefnemers te maken hebben met partijen die de ervaring en de capaciteit hebben om de Rooije Asch uiteindelijk te ontwikkelen tot een duurzaam recreatiepark of in hun eigen bewoording “Waterresort Handel”.

Initiatiefnemers hebben duidelijk aangegeven oog te hebben voor de zorgen uit het verleden en ook goed geluisterd naar onze zorgen. N.a.v. deze gesprekken hebben de initiatiefnemers hun plannen onlangs nog bijgesteld.
De belangrijkste aanpassingen zijn dat er nu nog maar sprake is van het mogelijk tijdelijk huisvesten van maximaal 312 personen.

Initiatiefnemers hebben zelf meerdere malen aangegeven dat het tijdelijk huisvesten van personen, wat hun betreft, enkel bedoeld is voor kenniswerkers/expats (dus geen arbeidsmigranten, statushouder of asielzoekers).
Pearlparks geeft ook duidelijk aan dat huisvesting op dit park van andere groeperingen dan expats zeker niet in het beleid ligt van hun partner Landal. Ook heeft men de maximale verblijfsduur voor huisvesting naar beneden bijgesteld van 12 maanden naar nu 6 maanden.

Uiteraard ziet het CDA Gemert-Bakel het liefst dat het nieuwe waterpark vanaf dag één alleen maar voor 100% bezet wordt door recreanten. Wij beseffen ons echter ook dat dit geen realiteit is en dat de beoogde ontwikkeling van dit park een behoorlijk kostenplaatje met zich mee brengt. Daarom begrijpen wij ook de eventuele noodzaak van het aanvullen van de bezettingsgraad in de beginperiode door eventuele huisvesting van expats. Uiteraard conform alle vastgestelde voorwaarden. De initiatiefnemers hebben verschillende keren aangegeven dat dit alleen de bedoeling is in het laagseizoen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze partijen het park de komende jaren gaan ontwikkelen volgens de gepresenteerde beelden en schetsen, en rekening houdende met de gedane toezeggingen, zodat we over een aantal jaren een prachtig nieuw duurzaam waterpark in onze gemeente hebben. Een nieuwe toeristische trekpleister waar Gemert-Bakel, en zeker Handel hartstikke trots op kan zijn.

CDA Gemert-Bakel

Joris van Loon

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.