27 februari 2017

Van ziekenhuis naar huis? Extramurale zorgbrug

NETWERKBIJEENKOMST OP VRIJDAG 10 MAART 2017

 

Buurthuis “De Pelikaan”
ADRES : Kervelstraat 185a 1562 AJ Krommenie

TEL: 075 6285660 
 
THEMA:   “Van ziekenhuis naar huis? Extramurale zorgbrug”

PROGRAMMA: 10.00 uur – 13.00 uur, ontvangst vanaf 9.30 uur,

Welkom door voorzitter CDA Senioren NH Aagje Zeeman.

Sprekers:

Ria de Korte - Verhoef, CDA kandidaat Tweede Kamerlid nr. 35,

verpleegkundige en docent verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam

Wim Schuijlenburg, verbonden aan Nationaal Programma Ouderenbeleid VUmc

Zij zullen ieder vanuit eigen invalshoek het thema belichten.

Onder leiding van dagvoorzitter, Lenny Geluk - Poortvliet,

CDA kandidaat Tweede Kamerlid nr. 20 is er volop gelegenheid voor discussie.

Graag aanmelden: bij de secretaris van CDA- Senioren Noord-Holland

Theo Lunshof, e-mail [email protected]  o.v.v. netwerkdag 10 maart

Klik hier voor de uitnodiging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.