Fer Wilms

Bestuurslid

Fer Wilms, Castricum

Mijn naam is Fer Wilms en woonachtig in de kern Castricum. In het dagelijkse leven ben ik ondernemer.
Mijn politieke ervaring heb ik opgedaan als raadslid en provinciaal statenlid. Ik houd mij als raadslid bezig op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, huisvesting, milieu, economische zaken, gemeentewerken, financiën, recreatie en toerisme. Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad heeft te maken met bovenstaande onderwerpen.

De ruimtelijke invulling van wonen, werken en recreëren moeten in een samenhangend kader geplaatst worden. Hierbij is het van groot belang eerst te denken aan de infrastructuur. Op het gebied van wonen is de realisatie van huurwoningen in het middensegment voor met name senioren van belang om de doorstroming te bevorderen. Het open groene gebied en de natuur tussen de kernen is een onmisbaar onderdeel in onze gemeente en moet in stand worden gehouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.