Invoeren van een algemene kapvergunning

Wij zijn het niet eens met de consequentie van deze algemene kapvergunning voor onze inwoners dat voor het kappen van iedere boom in hun eigen tuin een vergunning moet worden aangevraagd. We vrezen o.a. de extra administratieve last en de kosten daarvan. Het invoeren van een algemene kapvergunning reikt ons ook te ver. Waar bomen, zeker vandaag de dag, een groot goed betreffen, vertrouwen wij onze inwoners wel twee keer na te denken voordat een boom wordt gekapt.

We vinden het huidige beleid waarbij voor bomen op de lijst bijzondere bomen wel die kapvergunning moet worden aangevraagd voldoende. Het aantal bomen op deze lijst is recentelijk verdubbeld.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.