23 juni 2019

2019 juni 11 jaarlijkse voorjaarsledenvergadering

Op 11 juni 2019 heeft CDA Castricum haar jaarlijkse voorjaarsledenvergadering gehouden.

Door de penningmeester werd  het financieel jaarverslag 2018 aangeboden en toegelicht. Mede op advies van de kascontrolecommissie hebben de leden hier hun goedkeuring over uitgesproken.

Als gevolg van het recente vertrek van de secretaris werd stilgestaan bij het completeren van het bestuur. Door de getoonde interesse van één van de leden kan het bestuur bij de volgende ledenvergadering weer voltallig zijn.

Vanuit de fractie en het college werd een toelichting gegeven over de actuele politieke gebeurtenissen en met name teruggeblikt op de afgelopen 12 maanden. De nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, om aan de hand van het vooraf opgestelde raadsprogramma via wisselende meerderheden, tot beleidsformulering te komen functioneert tot tevredenheid. Hoewel er al veel is bereikt in het eerste jaar van deze gemeenteraad blijft de fractie zich actief inzetten om duidelijke CDA doelstellingen spoedig te realiseren.

Medio 2018 hebben enkele leden van de CDA afdelingen Castricum, Heiloo en Uitgeest een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met onderwerpen op landelijk niveau. Dit vanuit het idee dat sommige CDA-leden een mogelijk meer dan gemiddelde interesse hebben in de landelijke politiek. De vergadering werd door één van de deelnemende leden bijgepraat over de vorderingen van de werkgroep. Hij gaf daarbij aan dat de werkgroep Landelijk Beleid onze leden de kans geeft iets concreets te doen op het terrein van de landelijke politiek. Dat kan bijdragen aan  hun motivatie om actief lid te blijven van de partij, en kan waar nodig mogelijk ook bijdragen aan de bijstelling van de koers van onze partij in een richting waarin het CDA profiel nog beter uit de verf komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.