05 november 2016

Begroting 2017

De CDA-fractie is positief over de sluitende begroting voor 2017.
Bij de behandeling zijn 2 moties ingediend.
De eerste mbt het realiseren van zogenaamde beschutte werkplekken.
Werkplekken voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn te werken.
Op 10 november wordt er gestemd maar de motie krijgt veel steun binnen de raad.
De tweede gaat over het realiseren van huurwoningen voor onder meer senioren in de vrije sector. Daaraan ineen groot gebrek en wanneer senioren hier naar toe gaan komen er weer woningen vrij. Een geschikte lokatie is bijvoorbeeld de Augustinus die in de nabije toekomst vrij komt.
De stemming over deze motie is op 10 november.
Voor een volledige reactie van de CDA-fractie klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.