02 december 2019

Elize Bon

2019 weekblad de Castricummer brengt  Raadslid in beeld

Elize Bon groeide op in het Twentse Hengelo en studeerde Chinese taal en cultuur in Leiden. Na haar opleiding vertrok ze voor twee jaar naar China om te werken, wonen en reizen. Terug in Nederland vond ze een baan bij de Kamer van Koophandel en in 2000 ging ze samenwonen in Castricum. Ze is sinds 2003 politiek actief.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Zo lang ik me kan herinneren heb ik altijd CDA gestemd, dat deden we thuis. In 2003 dacht ik: waarom doe ik dat eigenlijk? Toen ben ik me gaan verdiepen in de politiek en programma’s gaan lezen. Als je iets wil doen voor je eigen gemeente kun je volgens mij het beste actief worden in de lokale politiek. Ik heb me wel even afgevraagd of het bij me zou passen, maar ik heb geen moment spijt gehad.”

Was CDA een logische keus?
,,Eigenlijk was dat gelijk helder, ja. Het CDA paste nog steeds qua gevoel en programma. Ik was toen 33 en kwam met CDA’ers in contact die een stuk ouder waren. Iedereen was heel gedreven en betrokken, een club waarbij ik me graag wilde aansluiten. Ik bevind me binnen de partij aan de rechterkant. Vangnetten maken voor mensen die dat nodig hebben: graag. Maar ik verwacht wel dat iedereen zich wil inzetten om uit zo’n situatie te komen.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Lokale politiek heeft direct effect op het lokale leven en is dus erg van invloed. Het betreft de omgeving waarin ik zelf leef, mijn buren... Als politicus kun je direct voor impact zorgen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Tot 2014 was ik actief in het sociale domein, momenteel houd ik me bezig met circulaire economie en duur- zaamheid. Er ligt een grondstoffenplan waarin veel gevraagd wordt van de inwoners, samen zorgen we dat we de aarde netjes kunnen doorgeven. Elke stap is van belang. De afvaldoelstelling is in mijn optiek haalbaar, maar er moet veel gebeuren. Inspraak van de inwoners vind ik belangrijk, naar hen luisteren ook, maar je kunt niet iedereen tevreden stellen. Duurzaamheid is een ingewikkeld onderwerp.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Ik streef naar een plek waar we met zijn allen fijn kunnen wonen, prettig leven en oog hebben voor elkaar. Zorg dragen voor elkaar, onze buren. Dat vind ik horen binnen een gemeente als Castricum.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Binnen de raad realiseren we ons steeds vaker dat we elkaar nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Met dank aan het minderheidscollege, dat heeft zeker invloed. Ik vind het positief dat wethouders meer contact hebben met de fracties en niet alleen met de collegepartijen. Raadsleden zoeken elkaar onderling ook op:er wordt makkelijker geschakeld dan voorheen.We weten elkaar steeds vaker op inhoud te vinden. Je mag elkaar uitschelden, maar het gaat om de inhoud. Ga het gesprek aan, dat geldt ook voor de inwoners. Spreek je uit: of dat nu tegenover je buren is of een raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.