09 november 2022

CDA bijdrage begroting 2023

Aankomende donderdag is de besluitvorming over de begroting 2023

lees hier de CDA bijdrage
Extra informatie : Het CDA heeft moeite met de voorgestelde motie voor het gelijktrekken van de toeristenbelasting voor grotere en kleinere campings. We zullen een stemverklaring hiervoor afleggen.

Het amendement over de afvalstoffenheffing heeft het CDA ook moeite mee. We snappen zeker dat je geld wat eventueel over is, teruggeeft aan de inwoner. We zien ook flink stijgende kosten en we maken ons zorgen dat we niet straks voor 2024 een veel hoger bedrag aan onze inwoners moeten vragen. Ook missen we de ambitie om van nu nog 100kg huishoudelijk restafval naar 30kg huishoudelijk restafval te gaan. Hiervoor zijn extra stimuleringsmaatregelen nodig die goed zullen zijn voor de portemonnee van de inwoner en voor ons milieu.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.