16 november 2013

CDA Castricum. Het nieuwe sociaal beleid.

Op woensdagmiddag 20 november a.s. organiseren de ouderenbonden, kerkelijke organisaties, de welzijnsinstellingen c.s. samen met het CDA- Castricum een informatiebijeenkomst over de grote decentralisaties op het gebied van zorg en gezondheidszorg. Wat betekent dit voor de praktijk van alledag in onze gemeente? Krijgt de burger te maken met ingrijpende veranderingen?

De bijeenkomst is van 15.00-17.00 uur. Locatie MARANATHA KERK (Pr. Hendrikstraat 1, Castricum).

 Het is een openbare bijeenkomst; iedereen is welkom.


De uitvoering van de wetgeving voor gezondheidszorg, welzijn, ouderenzorg komt bij de gemeente te liggen. Het Rijk delegeert heel veel naar de gemeente. Castricum krijgt er een grote klus bij.
In een gesprek tussen ouderenbonden, kerken, welzijnssector en het CDA-Castricum kwamen veel vragen naar boven.

Wat verandert er in het veld? Wat verandert er voor de mensen? Hoe kunnen we samen werken? Kan de gemeente dit allemaal wel aan?  Wat en hoe weten de burgers van onze gemeente hiervan?

In gezamenlijkheid is toen gekozen voor deze gespreksbijeenkomst.
Het programma voor die middag is als volgt:
1)  15.00   uur     Inloop
2)  15.30   uur  *Wat zijn de zorgen? Door Deny de Jong voorzitter Stichting Welzijn.
                                *Wat doet de zorgsector! door Ada van Toorenenburg ViVa Zorggroep.
                                *Wat doet de gemeente! Door Fred Mosk CDA-wethouder; sociaal

                  beleid, gemeente Castricum; coördinerend wethouder decentralisaties

3)                          Discussie en vragen.
4)  16.45  uur     Afronding en sluiting.

U bent hartelijk welkom.

Ouderenbonden, Kerkelijke organisaties, Clientenplatform, Wmo-raad,

Stichting Welzijn Castricum, CDA-Castricum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.