13 mei 2022

CDA in het college en coalitieakkoord

Vanmiddag heeft het CDA Castricum samen met Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Afgelopen woensdag tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de goedkeuring gegeven om het akkoord te ondertekenen.

Het CDA draagt Falgun Binnendijk voor als wethouder. De onderwerpen waar hij mee aan de slag gaat zijn onder andere participatie, eenzaamheidbestrijding, minimabeleid, jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en integratie.

Samen met de fractie en commissieleden zetten we ons weer volop in voor de inwoners van onze mooie gemeente. Natuurlijk zoeken we de samenwerking op met andere fracties in de gemeenteraad, maar ook zeker met inwoners, verenigingen en stichtingen, ondernemers etc om de maatschappelijke uitdagingen samen aan te gaan.

Wilt u met ons gesprek, heeft u vragen, laat het ons weten. We gaan graag in gesprek.

Elize Bon                    Martijn van Leeuwen
Dorien Veldt                Ivo van Donselaar
Falgun Binnendijk       Luc Damen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.