11 november 2020

CDA steunt ontwikkeling De Deining en S@S

CDA steunt ontwikkeling De Deining en S@S op het strand.

Tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2020 heeft het CDA een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van het voornemen van het college om de plannen van De Deining en Sports @ Sea (S@S) op het strand te gunnen. Samen met ons ook de meerderheid van de raad.

Een indrukwekkend plan wordt nu werkelijkheid. Misschien wel extra indrukwekkend omdat de investeringen daarvoor worden gedaan in Coronatijd. De beide paviljoens gaan samen verder in 1 nieuw paviljoen.  De fundering van De Deining is in hoogte verstelbaar. Het levert een mooie mix op van natuur, gezelligheid en sport. Het CDA vindt deze ontwikkeling goed passen bij ons strand.

We zijn bijzonder blij dat het op deze manier S@S is gelukt om jaarrond op het strand te mogen staan. Hier heeft het CDA eerder tot in de provincie voor gelobbyd. Los van dat het jaarlijks op- en afbouwen fysiek zwaar en ook financieel steeds moeilijker werd, kunnen de leden nu nog meer genieten van de stormen buiten het seizoen.

U mag van ons verwachten dat we kritisch blijven op de bebouwing op het strand.  Met dit plan neemt de bebouwing zelf iets af. Het verlies aan horecameters voor De Deining wordt weliswaar gecompenseerd met extra strandhuisjes en een uitgiftepunt in de zomer, maar dit levert netto niet meer bebouwing op. Zeker niet in de winter richting het Zuiden waar de fundering van S@S dan niet meer staat. Dit type berekening wil het CDA aanhouden wanneer de andere strandondernemers gaan bewegen naar aanleiding van dit plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.