10 september 2015

CDA conferentie

Niemand kan er meer omheen, het vluchtelingenprobleem van nu vraagt dringend om onze aandacht. Daarom is in goed overleg besloten om op 19 september in Hotel van de Valk in Akersloot een CDA bijeenkomst te houden voor alle leden, raadsleden, bestuurders, wethouders, burgemeesters, Statenleden en gedeputeerde.

 We roepen iedereen met klem op om op 19 september om 9.30 u aanwezig te zijn en deel te nemen aan deze conferentie. We gaan vanuit verschillende perspectieven kijken naar die vluchtelingen problematiek. En vervolgens onderzoeken we ook samen regionale en lokale mogelijkheden en onmogelijkheden.

Het definitieve programma zal eind deze week verstuurd worden. Aan de afdelingen wordt gevraag om alle leden hierover te informeren en te bevorderen dat men via samen rijden en/of reizen op tijd in Akersloot is op de 19e. 

 Met vriendelijke groet

Namens CDA Noord Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.