13 september 2023

Schriftelijke vragen CDA Castricum betreffende gymzaal bij de Rembrandtschool in Akersloot, en de reactie van het College

Geacht College

Het beheer van de sporthallen en gymzalen in de gemeente Castricum is in beheer van Holland Sport. Zij dienen ons inziens zorg te dragen voor een veilige en schone sportomgeving. In het nabije verleden zijn er al meerdere klachten geweest betreffende de schoonmaak en het onderhoud van o.a de gymzaal bij de Rembrandtschool in Akersloot.

Ook nu, bij de start van het nieuwe speel/competitie seizoen van de tafeltennis vereniging Meertreffers op dinsdag 29 augustus 2023, zijn er alweer de eerste klachten.

Terwijl met de verhuurders (Holland Sport)was gecommuniceerd over de aanvang datum was er nog volop een verbouwing aan de gang en waren de toiletten verschrikkelijk smerig. De gymzaal was duidelijk nog niet klaar voor gebruik en verhuur. Deelt u de mening van het CDA dat sporten in onze gemeente op een veilige en  schone manier mogelijk moet zijn?

Kan het college aangeven wat de reden is dat de verbouwing nog niet klaar was? Is er een termijn afgesproken met de aannemer waarop de verbouwing afgerond zou zijn? Indien u dit wist, waarom heeft u de huurders niet op tijd geïnformeerd? Als er verbouwd wordt geeft dat troep. Dat de toiletten te smerig zijn voor woorden had niet gehoeven. Heeft u hier geen afspraken over gemaakt?

De tafeltennisvereniging heeft ook dit maal (net als in het nabije verleden) klachten gestuurd naar Holland Sport. Telefonisch contact krijgen met de juiste persoon is helaas erg moeilijk. Het is treurig te merken dat Holland Sport niet op de klachten reageert. Deelt het college onze mening dat het van fatsoen zou getuigen om in ieder geval op de klachten te reageren richting de reclamanten? Zijn er met Holland Sport afspraken gemaakt op welke termijn ze moeten reageren op klachten en vragen van huurders. Zo ja, wat is het termijn? Zo nee, waarom zijn daar geen afspraken over gemaakt?

Vanwege de energiecrisis zijn de douches bij de kleedruimtes op koud gezet. Ook op dit moment zijn de douches nog koud. Hierover heeft u afspraken gemaakt en volgens ons zou dit opgelost moeten zijn. Kan het college aangeven wanneer er weer warm gedoucht kan gaan worden na het sporten?

Tafeltennis vereniging Meertreffers heeft ook meerdere praktische vragen gesteld aan Holland Sport maar ook daar krijgen zij geen reactie op. Kan het college aangeven waarom er geen reacties komen vanuit Holland Sport?

Wij verwachten dat onze vragen binnen de daarvoor geldende termijn van 30 dagen beantwoord zullen worden.

Namens CDA Castricum

Dorien Veldt

Het CDA heeft de antwoorden van het college ontvangen. Deze leest u hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.