26 september 2017

Een mooie begroting

De CDA fractie is tevreden over de begroting van de gemeente voor 2018.

Er is extra geld ingezet voor veiligheid, milieu, armoedebestrijding.

De periode van de “buikriem” aanhalen is gelukkig voorbij.

De positieve situatie betekent niet dat alle remmen los ingaan.

De CDA fractie blijft evenals het college voorzichtig.

Immers de schuldpositie van de gemeente is wel verbeterd maar is nog aanzienlijk.

Daar komt bij dat het CDA het beleid mbt het minimaal aanpassen van de belastingen wil voortzetten.

Hulde aan de wethouder financiën maar ook aan zijn voorganger.

Voor verdere informatie zie het persbericht van de gemeente. Klik hier.

Fractie CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.