04 december 2019

Een nieuw zwembad

Voor het CDA is een zwembad een basisvoorziening. De levensduur van het huidige zwembad De Witte Brug loopt ten einde. Ook op voorstel van het CDA is gekeken naar de mogelijkheid om het zwembad de Witte Brug te renoveren. De renovatiekosten bleken echter veel te hoog.  Een nieuw zwembad is dan toch nodig.

Korte terugblik
Het CDA heeft in een eerder stadium gekozen voor een nieuw zwembad op de locatie Noord-end waar ook andere sportvoorzieningen aanwezig zijn. De precieze plek is voor het CDA zeer belangrijk. Voor ons is dat naast de sporthal. En als het kan een exploitatie in combinatie met de bestaande sporthal. Dit voldoet aan de opdracht die we als raad hebben gegeven voor een nieuw zwembad.

Locatie
Er zijn geen aanpassingen nodig aan de rotonde, de fietspaden (veiligheid), de opoffering van voetbalvelden en de nog niet noodzakelijke bouw van een nieuwe sporthal. Ook hoeven er veel minder bomen gekapt te worden. Het huidige college wil het nieuwe zwembad realiseren op een van de sportvelden van FC Castricum. Ook zijn er toezeggingen gedaan voor een kunstgrasveld voor FC Castricum en de Korfbalvereniging.  Deze toezeggingen wijzen wij af en is ook niet noodzakelijk.

Waarom NEE door het CDA
Een amendement, ingediend door het CDA met steun van de VVD, om de locatie naast de sporthal als mogelijke locatieplek op te nemen in het college voorstel werd met nipte meerderheid afgewezen bij de stemming door de gemeenteraad. Voor het CDA  de reden voor om tegen voorstel te stemmen.

En nu
Een meerderheid heeft JA gezegd tegen het voorstel. Nu worden de locaties op de sportvelden verder uitgewerkt en worden de bijkomende kosten voor allerlei aanpassingen ook in beeld. Het CDA zal constructief mee blijven denken. In het algemeen belang van onze inwoners blijven we ook in de komende fase kritisch.

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.