28 september 2016

Geen regenboogzebrapad

De CDA-fractie zal donderdagavond 29 september tegen de motie voor de aanleg van een regenboogzebrapad stemmen.
Dat doet het CDA op basis van twee hoofdargumenten.
In de eerste plaats om juridische verkeersveiligheids-redenen.
Wettelijk hoeft een auto of fietser niet voor een overstekend persoon op zo'n oversteekpad te stoppen. Bij een ongeluk is dat heel vervelend voor beide partijen.
In de tweede plaats vindt de CDA fractie het indienen van deze motie door Forza erg hypocriet.
Forza zegt regelmatig dat vluchtelingen en statushouders niet welkom zijn in onze gemeente. Dan is het hypocriet om zo'n motie met als argument wel gastvrijheid voor homo's etc in te dienen.
Dat is niet geloofwaardig. Dus stemmen wij tegen.
Het voorstel van het college om de regenboogkleuren op een andere manier bij het station aan te brengen vinden wij prima.
CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.