16 maart 2019

Halfjaarbericht CDA HHNK

2019 maart: In het Halfjaarbericht houdt de CDA-fractie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier u op de hoogte van de zaken waaraan onze fractie in die periode aandacht heeft besteed. Vanwege de aanstaande verkiezingen is dit natuurlijk het laatste halfjaarbericht van de huidige fractie.

Dit keer betreft het o.a. de volgende onderwerpen:

- Projectplan Markermeerdijken (vaststelling en vervolg)

- Voorbereiding beleidsstukken Visbeleid en IJsnota

- Verbetering natte infrastructuur Noordkop c.a.

- Verplaatsen strandpaviljoens Castricum

- Mondelinge vragen veenbodemdaling

- Droogteperiode zomerperiode en de eerlijke verdeling van beschikbaar water

- Begroting 2019 en de betekenis daarvan voor de burger

 Click hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.