31 oktober 2013

Het CDA-Castricum en de “kleine subsidies”.

Het college heeft bij monde van wethouder Klijnstra gemeld dat de kleine subsidies in 2014 niet worden verlaagd. De effectuering moet nog op enig moment door de raad worden geaccordeerd. In het coalitieaccoord (2010) was deze verlaging opgenomen. Bij de CDA-fractie is het inzicht gegroeid dat het maatschappelijk belang van dergelijke kleine subsidies wordt onderschat. Deze pas op de plaats wordt daarom toegejuicht. De verenigingen die het betreft kunnen voor 2014 gerust zijn. Er komt in 2014 geen verlaging. Voor de toekomst moet een nieuw college en een nieuwe raad zich hierover opnieuw uitspreken. De CDA-fractie heeft nu de kans om in het nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen dat verdere verlaging van de kleine subsidies niet in het belang is van de maatschappelijke samenhang.
Na 2014 zal, als het aan het CDA ligt, dit voornemen definitief van de baan zijn.
Maria Overtoom (steunfractielid).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.