08 augustus 2022

In gesprek met LTO (land- en tuinbouworganisatie)

Het stikstofdossier ligt ook gedurende de zomermaanden niet stil. Op landelijk, provinciaal en ook lokaal zijn we actief. Woensdag 4 augustus waren Dorien, Luc en Elize in gesprek met het bestuur van LTO Kennemerland Zaanstreek. Dit was vlak voor het gesprek van de landelijke LTO met ministers en de heer Remkes. 

Marjolein Pepping, Gerrit van Tunen, Michel Mooij en Huub de Waard gaven aan waar hun zorgen zitten, wat de laatste stand van zaken was ook met hun eigen ondernemingen of familiebedrijven en hebben ons kunnen bijpraten over de stappen die zij (kunnen) zetten. Wat zeker is opgevallen is dat er bij deze bedrijven opvolging is, dat maakt de situatie voor ons nog dringerder om te zorgen dat er perspectief komt en blijft, ook voor de komende generaties van landschapsbeheerders en goed lopende ondernemingen.

Wij hebben aangegeven dat als we op lokaal politiek niveau iets kunnen betekenen, we dit graag oppakken. Dan hebben we het over informatie delen, goed op de hoogte zijn van de feiten zodat we, waar nodig, ook de goede afwegingen kunnen maken om beslissingen te nemen. Ook de rol van de agrariër in de omgevingsvisie (hoe gaat onze gemeente eruit zien in de toekomst) wil het CDA goed in beeld hebben. Dit om ook perspectief op lokaal niveau te kunnen bieden.

Het was het eerste gesprek, maar zeker niet het laatste. We gaan de komende tijd verder met kennis ophalen bij agrariërs in de gemeente. We houden u op de hoogte.

Dorien Veldt
Luc Damen
Elize Bon

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.