14 april 2015

Inleverpunt plastic afval in Akersloot !

De gemeente Castricum zamelt plastic verpakkingsafval apart in. Het bewaarde plastic moet door de bewoners bewaard en opgeslagen worden omdat de inzameling een maal per maand plaats vindt. Veel inwoners van Akersloot zien dit bewaren als een probleem in verband met ruimtegebrek en geur overlast, met name in de zomer. Het CDA Castricum heeft middels een motie in de gemeenteraad gevraagd om tussentijdse aflevering van plastic mogelijk te maken.

Tot onze verbazing gaf het college van B&W een negatief pre-advies en hebben veel andere partijen de akerslootse wens niet gesteund en de motie werd verworpen. Na de vergadering heb ik nogmaals gesproken met wethouder Leo van Schoonhoven en zijn ambtenaren. De wethouder heeft toen toegezegd dat hij toch op gezette tijden in Akersloot een container zal plaatsen waar de inwoners tussentijds hun plastic afval kunnen inleveren. De inwoners zullen nog geïnformeerd worden waar en wanneer de container in Akersloot staat.

We zullen er op toezien dat hij zijn toezegging nakomt.

Namens het CDA , Dorien Veldt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.