16 mei 2011

Kadernota Strand

In de vergadering van 12 mei 2011 is een aanvang gemaakt met de behandeling van de kadernota strand. Aanleiding voor deze behandeling was het ondernemersinitiatief “Frisse wind”, de strand en strandplateau exploitanten.

In het door de ondernemers geproduceerde stuk, wordt aangegeven hoe door aanpassing van (gemeentelijke) besluitvorming een kwaliteitsverbetering kan worden bereikt op het strand en strandplateau.

Hoewel de politiek niet om de daarop volgende kadernota van de betrokken wethouder had gevraagd, heeft het CDA gemeend deze nota toch te willen behandelen. Het CDA is van mening dat de kadernota onvolledig is en voorbij gaat aan eerdere niet uitgevoerde raadsbesluiten.

Daarbij gaat het o.a. om het bebouwingspercentage strandpaviljoens, het inrichten van een fietsenstalling, tariefsafhankelijk parkeren, bebouwing op het strandplateau, inpassing van de botenvereniging, de surfvereniging, de bevoorrading van de paviljoens, de veiligheid en de verkeersbewegingen op het strand(-plateau) en de financiën.

Op 26 mei 2011 krijgt de behandeling kadernota strand een vervolg.

Fer Wilms  raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.