12 januari 2022

Lachgas

Het CDA-Castricum bracht op 1 december 2021 een bezoek aan het Van der Valk hotel in Akersloot. Onderwerp van gesprek was de aanhoudende overlast door het gebruik van lachgas. Zowel gebruikers in het hotel zelf als personen die zich rondom het hotel bevinden, zorgen daarmee niet alleen voor geluidshinder, maar tevens leidt het (mede door het gebruik van gastanks) tot gevaarlijke situaties. Van beginsel uit is het CDA tegen het gebruik van drugs en daarom willen we alle middelen aangrijpen die kunnen bijdragen aan het verminderen van het probleem. Een aanpassing van Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals dit door de gemeente Alkmaar al eerder tegen deze problematiek is ingezet, wil het CDA-Castricum graag overwegen. Hiermee heeft het hotel middelen in handen om tegen deze overlast harder op te kunnen treden.

Luc Damen, Dorien Veldt, Ivo van Donselaar, Maria Overtoom (fotograaf)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.