30 april 2020

Nieuwsbrief HHNK - CDA Akkoord met strandpaviljoens Castricum

In Castricum is al jaren discussie over de locatie van de strandpaviljoens. Er is eigenlijk meer vrije ruimte nodig tussen de paviljoens, middels zee- en een zijwaartse verplaatsing ervan. De duinen kunnen dan weer verder aangroeien door het stuifzand dat zo achter de paviljoens kan komen. Dit is van belang vanwege de kustveiligheid.

Het CDA in HHNK zet volop in op waterveiligheid. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren echter ook hard gemaakt voor de belangen van de exploitanten van de strandpaviljoens die in Castricum hun brood verdienen. Het CDA heeft daarbij steeds aangedrongen op (maatwerk)oplossingen die recht doen aan de kustveiligheid én de economische belangen. De CDA-fractie in HHNK is dan ook blij dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Castricum en de exploitanten van de paviljoens op het strand van Castricum onlangs een akkoord bereikt hebben over de verplaatsing van de vier jaarrondpaviljoens waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Akkoord
Volgens het akkoord krijgen de exploitanten per 1 maart 2020 een watervergunning voor tien jaar op voorwaarde dat de vier paviljoens uiterlijk in maart 2021 zijn verplaatst. De twee buitenste paviljoens verschuiven dan een flink stuk richting zee. De twee binnenste paviljoens verschuiven ook enkele meters richting zee - tot aan de aanwezige datakabels - en gaan daarnaast ook omhoog om zo zandverstuiving onder de paviljoens door mogelijk te maken. Het hoogheemraadschap zal de komende jaren de ontwikkeling van de verstuiving rondom de paviljoens nauwlettend monitoren. Over vijf jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld door HHNK. 

Samenwerking
Het CDA-HHNK, het CDA-NH en het CDA-Castricum hebben de  afgelopen jaren gezamenlijk opgetrokken om bij te dragen aan een oplossing voor de problematiek waarbij rekening werd gehouden met alle  belangen. Het CDA-Castricum had de huidige situatie op de maar 250 meter strand, het liefst in stand had gehouden, aldus Martijn van Leeuwen van het CDA-Castricum. Martijn van Leeuwen: “Toch zijn we tevreden dat de vier paviljoens kunnen worden behouden en er een kansrijke oplossing is gevonden voor het sportpaviljoen Sports at Sea. De manier waarop de paviljoens worden uitgebaat, past bij de manier waarop Castricum haar inwoners en gasten van het strand wil laten genieten. Het aangezicht van ons strand zal door het akkoord wel veranderen. Dit knelt, maar we houden hoop op een mooie uitwerking. Door duidelijk vertegenwoordigd te zijn bij de gemeente, waterschap en provincie hebben we als CDA voor duidelijke doorbraken indit jarenlang lopende dossier gezorgd. Daar is het CDA-Castricum in ieder geval van overtuigd. Hier moeten we trots op zijn!”.
 
Provincie

Het CDA-NH is ook blij dat er eindelijk een oplossing is gevonden. Wilma van Andel van de Noord-Hollandse CDA-fractie: “Voor het CDA-NH was het belangrijk dat de paviljoens niet twee keer verplaatst hoefden te worden, waar eerder nog sprake van was. Het CDA-NH prijst het waterschap dat er meegedacht is over een oplossing. Tot slot hoopt het CDA-NH dat het onderkomen van de surfclub Sports at Sea ook snel binnen de jaarrondzone komt te vallen.” Het CDA-HHNK heeft bij het uitbrengen van dit kwartaalbericht wel vernomen dat de tevredenheid over het eerder bereikte akkoord momenteel wordt overschaduwd door de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van de strandondernemers. Het bereikte akkoord komt zelfs onder druk te staan bij een verdere verslechtering van de financiële positie van de strandexploitanten. In een brief aan burgemeester en wethouders van Castricum hebben de strandpaviljoenhouders daarom de noodklok geluid en een dringend beroep gedaan om direct financiële hulp aan hen te verlenen.

Nieuwsbrief CDA HHNK - kwartaalbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.