05 januari 2015

Samen sterk voor werk

In het convenant zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd over de vorming van een regionaal Werkbedrijf, de regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en de aanvraag van Europese subsidies. De feestelijke ondertekening vond plaats bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN: ‘Ik ben er trots op dat wij als één van de eerste arbeidsmarktregio’s in Nederland deze afspraken hebben kunnen vastleggen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting om op 1 januari een regionaal Werkbedrijf te hebben ingericht.’

Regionaal Werkbedrijf

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In totaal moeten er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening krijgen hierbij voorrang. Voor de regio Noord-Holland Noord betekent dat de komende twee jaar 570 extra banen. Wanneer niet aan de Banenafspraak wordt voldaan zal een wettelijk quotum opgelegd worden.

Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf worden ingericht. Een regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerk van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. In de regio Noord-Holland Noord werken deze partijen al geruime tijd samen in het RPA-NHN. Vanuit het RPA-NHN is een kwartiermaker aangesteld.

Elly Konijn, voorzitter van het RPA-NHN: "Ik ben er trots op dat wij als één van de eerste arbeidsmarktregio’s in Nederland deze afspraken hebben kunnen vastleggen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting om op 1 januari een regionaal Werkbedrijf te hebben ingericht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.